EGZAMIN MATURALNY

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi uzyskać co najmniej 30% możłiwych punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

EGZAMIN ZAWODOWY

Prosimy o sprawdzanie  informacji dotyczących egzaminów zawodowych na tablicy ogłoszeń w budynku głównym CKZiU nr 2  na 1 piętrze obok pokoju nauczycielskiego. Sprawdź terminy nowych egzaminów zawodowych.

FILM PROMOCYJNY

Kierunki kształcenia