Lakiernik samochodowy

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w warsztatach blacharsko-lakierniczych naprawy pojazdów, serwisach samochodowych u pracodawców prywatnych, zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu lakiernik samochodowy (symbol cyfrowy zawodu 713203) 

Lakiernik samochodowy to zawód przypisany do branży motoryzacyjnej (MOT). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy  odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1 w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata). Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie naszego Centrum , natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów dokształcania teoretycznego

pracowników młodocianych.

Lakiernik samochodowy to zawód o charakterze usługowym. Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W celu realizacji tych zadań podejmuje się wykonania następujących czynności: przygotowuje powierzchnie z zastosowaniem odpowiednio dobranych narzędzi i przyrządów oraz środków, nakłada powłoki lakiernicze, stosując technologię wskazaną w dokumentacji, suszy naniesione powłoki zgodnie z technologią przewidzianą dla danego rodzaju powłoki oraz utrwala powłoki różnymi technikami. Wykonuje również zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem i odtłuszczaniem powierzchni, stosując odpowiednie metody i środki. Prowadzi również prace związane z wyrównywaniem powierzchni szpachlami i materiałami wypełniającymi, wygładzaniem powierzchni i prowadzeniem kolejnych etapów prac i czynności technologicznych niezbędnych w przygotowaniu powierzchni do lakierowania. Istotnym zadaniem w jego pracy jest zachowanie norm jakościowych oraz przestrzeganie procedur utrzymania jakości w procesie nakładania powłok lakierniczych. Lakiernik samochodowy może pracować również w lakierniach przemysłowych (fabryka samochodów). Najczęściej tam ma zorganizowane warunki pracy oraz jest przydzielony do określonych zadań wykonywanych przez zespół pracowników. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Lakiernik samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonując pracę, lakiernik samochodowy odpowiada za pojazd, narzędzia, urządzenia, maszyny i materiały do jego naprawy, które zostały mu powierzone. Kandydat do zawodu lakiernik samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami motoryzacyjnymi.

Praca lakiernika samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:

  • salonach samochodowych,
  • stacjach obsługi pojazdów,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych .

Mirosław Uliczka, Andrzej Miketa

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP