Ślusarz

Na chwilę obecną zajęcia praktyczne realizowane są w trzech raciborskich podmiotach gospodarczych: RAFAKO S.A., SUNEX S.A., STALTECH.

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

ŚLUSARZ jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu zawód ślusarz ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

Zajęcia teoretyczne prowadzone z przedmiotów zawodowych realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

Na chwilę obecną zajęcia praktyczne realizowane są w trzech raciborskich podmiotach gospodarczych: RAFAKO S.A., SUNEX S.A., STALTECH.

Osoby zainteresowane kształceniem w zawodzie ślusarz winny zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z jedną z wymienionych wyżej firm.
W przedsiębiorstwach tych realizowane są także zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia (wymiar godzin tych zajęć regulowany jest przez zapisy ustawy- Kodeks Pracy).

Jako pracownicy młodociani osoby te otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.  Dodatkowo pracownicy młodociani podlegają pełnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) wliczanym do stażu pracy.

RAFAKO S.A. jest podmiotem, który zainicjował kształcenie w zawodzie- ślusarz (współpraca naszej szkoły z tym podmiotem ma najdłuższą historię). Pracownicy młodociani realizujący szkolenie praktyczne w tej firmie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażony Oddział Szkolenia Zawodowego, który w czasie całego trzyletniego cyklu kształcenia współpracuje ściśle z konkretnymi wydziałami produkcyjnymi (młodzież zdobywa tam praktyczne umiejętności i doświadczenie).

Pracownicy młodociani RAFAKO S.A. w toku zajęć praktycznych zapoznają się od strony teoretycznej i praktycznej ze wszystkimi metodami spawania stosowanymi w fabryce (między innymi: spawanie automatyczne i ręczne, spawanie w atmosferze gazów ochronnych przy pomocy elektrody topliwej i nietopliwej).

Na chwilę obecną każdy z „uczniów” szkoły zawodowej RAFAKO kształcącej się w zawodzie ślusarz otrzymuje gwarancję pracy po jej zakończeniu. Firma ta przygotowała i wdrożyła również motywacyjny program stypendialny dla uczniów wyróżniających się nauce i właściwej  postawie.

Współpraca z firmami SUNEX S.A. i STALTECH w obszarze kształcenia zawodowego rozpoczęła się we wrześniu 2014. W podmiotach tych zajęcia praktyczne odbywają się również w realnych warunkach pracy, które gwarantują właściwe przygotowanie młodzieży do późniejszego wywiązywania się z obowiązków zawodowych ślusarza. Zajęcia praktyczne prowadzone są pod okiem doświadczonych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Od roku szkolnego 2016/2017 firmy SUNEX S.A., STALTECH zamierzają wprowadzić dla swoich pracowników młodocianych program stypendialny, w ramach którego miesięcznie będą wypłacane kwoty (po spełnieniu określonych przez przedsiębiorstwo zasad i wymogów) niezależnie od przysługujących pracownikom młodocianym – stawek uczniowskich.

Ślusarze z uwagi na rozległa wiedzę i umiejętności zawodowe, mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą, w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, zakładach naprawczych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również, co jest nie bez znaczenia z uwagi na kreowanie przedsiębiorczości, prowadzić własny warsztat ślusarski.

 

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania elementów maszyn i urządzeń,
  2. naprawiania elementów maszyn i urządzeń,
  3. wykonywania połączeń,
  4. konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Opracowali: Damian Raida, Mirosław Uliczka

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP