Ślusarz

Na chwilę obecną zajęcia praktyczne realizowane są w trzech raciborskich podmiotach gospodarczych: RAFAKO S.A., SUNEX S.A., STALTECH.

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu ślusarz (symbol cyfrowy zawodu: 722204)

Ślusarz to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie ślusarz odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1, w której nauka trwa trzy lata. Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum.

Zawód ślusarz (podobnie jak inne zawody z tej branży: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających) jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń metodą obróbki ręcznej i maszynowej,
 • naprawiania elementów maszyn i urządzeń,
 • wykonywania połączeń,
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Charakteryzując bardziej szczegółowo posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz  przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w rzeczywistych warunkach powinien posiadać m.in. następujące umiejętności:

 • wykonywanie prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wytwarzanie elementów maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej,
 • naprawianie elementów maszyn i urządzeń,
 • wykonanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych metali,
 • zabezpieczanie antykorozyjnie elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
 • sporządzanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 • kalkulowanie kosztów wytwarzania wyrobów,
 • dobór środków i sposobów transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 • stosowania prawa i przestrzegania zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
 • posługiwania się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Pomieszczenia te nie odbiegają standardem od pracowni szkolnych, które posiadają nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Czech.

REALIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Na chwilę obecną zajęcia praktyczne pracowników młodocianych kształcących się w zawodzie ślusarz realizowane są w wielu podmiotach.

RAFAKO S.A. jest firmą, która zainicjowała kształcenie w zawodzie- ślusarz (współpraca naszej szkoły z tym podmiotem ma najdłuższą historię). Następnie dołączyły do niego dwa inne raciborskie podmioty: SUNEX S.A., STALTECH, a później inne.

Pracownicy młodociani RAFAKO S.A. (który jest zdecydowanie największym podmiotem) realizujący szkolenie praktyczne w tej firmie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażony Oddział Szkolenia Zawodowego, który w czasie całego trzyletniego cyklu kształcenia współpracuje ściśle z konkretnymi wydziałami produkcyjnymi (młodzież zdobywa tam praktyczne umiejętności i doświadczenie). Pracownicy młodociani RAFAKO S.A. w toku zajęć praktycznych zapoznają się od strony teoretycznej i praktycznej ze wszystkimi metodami spawania stosowanymi w fabryce (między innymi: spawanie automatyczne i ręczne, spawanie w atmosferze gazów ochronnych przy pomocy elektrody topliwej i nietopliwej). Na chwilę obecną każdy z „uczniów” szkoły zawodowej RAFAKO kształcącej się w zawodzie ślusarz otrzymuje gwarancję pracy po jej zakończeniu. Firma ta przygotowała i wdrożyła również motywacyjny program stypendialny dla uczniów wyróżniających się nauce i właściwej  postawie.

Współpraca z firmami SUNEX S.A. i STALTECH w obszarze kształcenia zawodowego rozpoczęła się we wrześniu 2014. W podmiotach tych zajęcia praktyczne odbywają się również w realnych warunkach pracy, które gwarantują właściwe przygotowanie młodzieży do późniejszego wywiązywania się z obowiązków zawodowych ślusarza. Zajęcia praktyczne prowadzone są pod okiem doświadczonych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju co jest gwarancją znalezienia po ukończeniu szkoły zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Osoby posiadająca dyplom ukończenia szkoły w zawodzie ślusarz mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle (przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawczych), lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji  MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy technika mechanika.

Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).

Mirosław Uliczka, Damian Raida

 

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP