Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Przygotowanie do: użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (symbol cyfrowy zawodu: 834103) 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód przypisany do branży rolno – hodowlanej (ROL). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1 w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata). Wszystkie osoby kształcące się w tym zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie naszego Centrum , natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych.

Kwalifikacja ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – to kwalifikacja właściwa dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, który jest kształcony w branżowej szkole I stopnia i może stanowić podbudowę dla szkoły branżowej II stopnia – dla kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Ukończenie kształcenia w ramach tych dwóch kwalifikacji, zdanie egzaminów zawodowych potwierdzone certyfikatami i uzupełnione odpowiednim poziomem wykształcenia ogólnego daje podstawę do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – symbol cyfrowy 311515.

Celem pracy mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności rozwiązań stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa, co potwierdzają oczekiwania pracodawców i dynamiczny rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych. Nabyte umiejętności określone efektami kształcenia są niezbędne w pracy zawodowej na stanowiskach funkcjonujących na rynku pracy w branży rolno – hodowlanej, a także podczas  prowadzenia działalności rolniczej w ramach gospodarstwa rolnego.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. Może także prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.

Do wykonywania zawodu mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych ważne jest przygotowanie absolwenta szkoły do prowadzenia pojazdów silnikowych i umożliwienie w procesie kształcenia ukończenia szkolenia wymaganego od kandydatów na kierowców w zakresie kategorii T, a także w zakresie kategorii B. Jest to szczególnie ważne, gdyż ciągnik jest podstawowym środkiem energetycznych stosowanym zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Posiadanie prawa jazdy kategorii B umożliwi sprawne i szybkie wykonywanie zadań transportowych samochodami dostawczymi o masie do 3,5 tony (dopuszczalnej masy całkowitej) i jazdę z przyczepą lekką (do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej). Jest to ważna umiejętność,  niezbędna dla absolwentów w zawodach z branży rolno-hodowlanej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych, w ramach kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

– użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,

– obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, narzędzi oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

– oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz narzędzi,

– wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,

– wykonywania prac środkami technicznymi stosowanymi w rolnictwie,

– stosowania automatycznych układów sterujących w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

– organizowania eksploatacji środków technicznych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, wymagań agrotechnicznych,

– wykonywania obsługi technicznej układów i systemów elektronicznych sprzętu rolniczego,

– posługiwania się dokumentacją techniczną,

– prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu rolniczego,

– posługiwania się językiem obcym oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

Mirosław Uliczka, Andrzej Miketa

.

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP