Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Przygotowanie do: użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

CZAS TRWANIA:
4 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103) należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Osoba kształcąca się w tym zawodzie  powinna być przygotowana do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu.

Rozwój współczesnego rolnictwa wynika głównie z wprowadzania do produkcji nowoczesnych środków technicznych. Zastępują one pracę ręczną producentów rolnych jednak do ich obsługi, stosowania potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wysokie koszty maszyn przy stosunkowo dużym rozdrobnieniu areału gospodarstw wymuszają ich zespołowe użytkowanie lub konieczność zamawiania wykonania specjalistycznych usług w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach dysponujących sprzętem, kombajnami do zbioru roślin i nowoczesnymi agregatami (np. do zbioru roślin na dużych powierzchniach, produkcji sianokiszonki, itp.). Postęp techniczny, wprowadzanie procesu automatyzacji i komputeryzacji do procesu produkcji (np. obliczanie i zadawanie dawki paszy indywidualnie dla każdej sztuki zwierząt w zależności od jej wydajności, dawkowanie nawozu w zależności od zasobów gleby itp.) powoduje stawianie bardzo wysokich wymagań dla mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych, który musi być specjalistą w wielu dziedzinach (technika, informatyka).  Powinien także posiadać podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej.

 

Podsumowując powyższe informacje należy wskazać, iż absolwent  szkoły  kształcącej w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

 

Osoby zainteresowane kształceniem w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych winny zawrzeć umowę o pracę ( pracownik młodociany) z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

Jako pracownicy młodociani osoby zatrudnione  otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.  Pracownicy młodociani podlegają dodatkowo pełnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) wliczanym do stażu pracy.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu kwalifikacji M.1. (Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwiei M.2. (Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.43. (Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP