Samorząd Szkolny CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu działa według planu pracy opracowanego tuż przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Władze samorządu zapoznają się z regulaminem, którego bezwzględnie muszą przestrzegać. Opiekun współpracuje i koordynuje działania młodzieży. Od kilku lat samorząd może liczyć również na ogromne wsparcie rodziców. Kreatywność uczniów i opiekunów przekłada się na coraz więcej ciekawych przedsięwzięć, które cieszą całą społeczność „Mechanika” i na stałe wpisują się w kalendarz imprez szkolnych. W pierwszym tygodniu września samorząd organizuje giełdę podręczników. Uczniowie mogą sprzedać lub kupić książki, wymienić się doświadczeniami z kolegami, przekazać ważne informacje o szkole młodszym uczniom. Kolejne działania członków samorządu skupiają się wokół różnych uroczystości szkolnych, podczas których młodzież wyraźnie zaznacza swoją obecność. Te przedsięwzięcia nadają pewien rytm życiu społeczności Mechanika i sprawiają, że wszyscy chcą w tym życiu uczestniczyć. Ich kalendarz prezentuje się następująco:

  • Dzień Edukacji Narodowej,
  • Ślubowanie klas I Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • Biesiada z pracownikami szkoły,
  • Pomoc przy organizacji i przebiegu Raciborskich Dni Nauki i Techniki,
  • Wyjścia do kina,
  • Festiwal Perspektyw,
  • Święto Patrona Szkoły – wręczanie statuetek dla najlepszych uczniów „Mechanika”,
  • Spotkanie z Mikołajem – prezenty dla uczniów i nauczycieli,
  • Pomoc stowarzyszeniu Sursum Corda,
  • Zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin uczniów „Mechanika”,
  • Wigilijny czas – choinka, drzewko życzeń, słodkie upominki,
  • Dzień Kobiet w „Mechaniku”,
  • Dni Otwarte Centrum,
  • Pożegnanie maturzystów.

Wszystkim uroczystościom szkolnym towarzyszy poczet sztandarowy. Samorząd ma do dyspozycji dwie grupy uczniów, które także reprezentują szkołę podczas obchodów świąt państwowych tj.: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3. Maja.

Dziewczęta i chłopcy są często fizyczną podporą Dyrektora Centrum podczas wszystkich uroczystości. Dzięki temu można dostrzec, iż prawo do samorządności ma każdy człowiek, pod warunkiem, że działa uczciwie i dla dobra ogółu. Dyrektor konsultuje się z samorządem w sprawach udzielania kar i nagród, poddaje dyskusji temat przyznawania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Młodzież „Mechanika” większość działań podejmuje minimalnym nakładem finansowym.

Praca uczniów w Samorządzie Szkolnym to młodzieńcza próba podejmowania nieraz bardzo trudnych decyzji, to możliwość sprawiedliwej, krytycznej oceny postawy innych – zarówno kolegów, jak i nauczycieli – a także samego siebie.

Patrycja Sergiel – opiekun samorządu

 

Skład Samorządu Szkolnego w roku 2023/2024

 

 Opiekun: mgr Patrycja Sergiel

 • przewodniczący: Adam Zamkotowicz, kl. 3cT
 • zastępca: Jakub Mrozek, kl. 3eT
 • sekretarz: Natalia Smołka, 3aT

Poczet sztandarowy:

1) Dawid Bensz, kl. 5hT
2) Dawid Gunerka, kl. 5hT
3) Szymon Ruszkiewicz, kl. 5hT

1) Tymoteusz Kowalski, kl. 3dT
2) Kacper Gocyła, kl. 3dT
3) Daniel Naumowicz, kl. 3dT