Istotne miejsce w działalności szkoły zajmuje współpraca zagraniczna. Współpraca ta polega na wymianie doświadczeń pedagogicznych, dydaktycznych, poznaniu kultury, obyczajów, pogłębieniu znajomości języków obcych. Szkoły organizują szkolenia prezentujące osiągnięcia i  rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w poszczególnych krajach.

Nawiązywane są kontakty koleżeńskie wśród młodzieży. Wszystkie te formy wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i zbliżają do zjednoczonej Europy.

Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu współpracuje z siedmioma szkołami z następujących miast:

1. Opava (Czechy) – pierwszy międzynarodowy kontakt. Středni škola technická to szkoła, z którą współpracujemy już od 1992 r. poprzez m.in.:
– wymianę uczniów,
– współpracę sportową,
– współpracę kulturalną (spektakle, koncerty),
– wspólną realizację programów europejskich (Phare, Interreg III, Leonardo da Vinci)).

2. Steinfurt (Niemcy) – z Technische Schulen w Steinfurcie, odpowiednikiem zespołu szkół technicznych trwa od 1995 r. Jedną z form współpracy była wymiana uczniów w/w szkół. Współpracę zakończono w 2003 roku.

3. Braunschweig (Niemcy) – Siemens AG Transportation Systems (Zespół Szkół Technicznych) oraz Berufsbildende Schulen II. Współpraca nawiązana w 2005 r. realizowana poprzez projekt wymian praktykantów w ramach programu Leonardo da Vinci.

4. Rendsburg (Niemcy) – Beruflische Schulen Rendsburg – Europaschule. Współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych w Rendsburgu została nawiązana 17.09.2003 r. Wspólne rejsy na pokładzie trójmasztowego szkunera Pipilotta zaowocowały realnymi projektami międzyszkolnej współpracy. Organizowane są spotkania metodyczne nauczycieli.

5. Tata (Węgry) – Blathy Otto Szakkozepiskola – Szakiskola es Kollegium w Tata (Zespół Szkół Technicznych). Współpraca nawiązana w 2006 r. Celem współpracy jest kształtowanie świadomości przyszłego społeczeństwa poprzez uświadamianie wspólnoty kulturowej, wpajanie zasad tolerancji, podwyższanie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności młodzieży jak również kreowanie nowych kadr dla działalności proeuropejskiej. Współpraca realizowana poprzez wymianę uczniów i nauczycieli języków obcych.

6. Ventspils (Łotwa) – Ventspils arodvidusskola Saules iela (Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych). Współpraca rozpoczęta w 2006 r. w ramach projektu „Młodzież w działaniu”. Celem współpracy jest:
– poznawanie kultury i zwyczajów obu narodów,
– wymiana doświadczeń nauczycieli,
– udział w stażach nauczycielskich,
– opracowywanie programów nauczania i projektów językowych.

7. Wrexham (Walia) – wizyta naszych uczniów w walijskiej szkole w projekcie „Młodzież w działaniu” (lipiec 2008 r.).

8. Balve (Niemcy) – wizyta Niemców w Raciborzu w ramach projektu „Młodzież w działaniu” (wrzesień, 2010)

8. Blanes (Hiszpania) – współpracę rozpoczęto w 2009 roku w ramach programu Leonardo da Vinci.

9. Derry (Irlandia Płn.) – kontakt w projekcie Leonardo da Vinci, 2007 – 2009.

10. Bournemouth (Anglia) – praktyka w ramach programu Leonardo da Vinci.

11. Mainz (Niemcy) – kolejne miasto w projekcie Erasmus+ (od 2012).

12. Nantes (Francja) – współpracę rozpoczęto w 2016 r. przyjmując dwóch uczniów na praktykę. W 2017 rusza projekt w Erasmus+, który pozwoli naszym uczniom wyjechać do Francji.

Opracowała Aldona Krajewska