Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu posiada na swym terenie kompleks budynków, w skład którego wchodzą:

Budynek A  (główne wejście do szkoły od strony parku)

– sekretariat, gabinet dyrektora
– biura administracji, księgowości, wicedyrektorów
– gabinet pedagoga, doradcy zawodowego
– gabinet psychologa
– 12 klasopracowni, 5 pracowni komputerowych ( w tym 4 uzyskanych w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” – projekty współfinansowane przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny, 1 pracownia ufundowana przez RAFAKO S.A). Pracownie wyposaża się w nowoczesne środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne,
– biblioteka oferująca bogaty księgozbiór literatury pięknej, popularnonaukowej, pomoce dydaktyczne oraz bezpłatny dostęp do Internetu jako źródła informacji w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) uzyskanym również ze środków unijnych w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkół”,
– radiowęzeł,
– szatnia wyposażona w szafki dla uczniów.

Budynek B  (wejście do budynku od strony browaru)

– sekretariat, gabinet wicedyrektora, kierownika
– biuro pracowników ds. bhp
– gabinet pedagoga
– gabinet pedagoga specjalnego
– sala konferencyjna
– gabinet pielęgniarki
– pracownia komputerowa
– 18 pracowni zawodowych (w tym pracownie elektrotechniki, CNC, stolarnia, ślusarnia)
– aula

Centrum posiada 2 sale gimnastyczne, siłownię oraz nowe boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i nożnej.