Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Pobierz poradnik RODO

Obowiązek informacyjny o RODO