Nazwa zadania: „Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę, zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowity koszt zadania: 1 194 121,93 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych1 143 638, 27 zł.
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 50 483,66 zł

Opis zadania: zadanie polegało na dostosowaniu pomieszczenia warsztatowego na potrzeby auli wykładowo – ekspozycyjnej, przeznaczonej do realizacji działalności statutowej szkoły, szkolnych uroczystości oraz stworzenia nowoczesnej sali konferencyjnej.

Zakres zadania obejmował głównie:
–  wykonanie nowych warstw posadzki,
–  roboty murowe,
–  roboty dekarskie,
–  uzupełnienie termoizolacji ścian zewnętrznych,
–  roboty dotyczące wykonania nowej bądź wymianą istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
– roboty wewnętrzne: okładziny ścienne, panele akustyczne, sufit podwieszany, scena modułowa, konstrukcja dla kurtyn,
– roboty sanitarne dotyczące: instalacji wodociągowej i hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
– roboty elektryczne dotyczące: zasilanie tablic bezpiecznikowej auli,  instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych 230V, instalacji zasilania urządzeń stałych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, instalacji przeciwprzepięciowej oraz przeciwporażeniowej oraz sieci strukturalnej LAN i nagłośnienia.