Konto Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zapraszają do współpracy i zwracają się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować wiele zamierzeń adresowanych do naszych uczniów.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

BNP Paribas

85 1750 0012 0000 0000 3646 9021

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wysokość składki jest niezmienna od wielu lat i wynosi 70 zł na rok szkolny.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za dokonane wpłaty na rzecz Rady Rodziców oraz wszelkie inne formy wsparcia naszych działań. Bez Państwa udziału wielu celów byśmy nie osiągnęli.

 

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców

Dyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik”