Strefa ogłoszeń i przetargów

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 – korekta (maj 2018)DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja kwiecień 2021 ) – DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja czerwiec 2021 ) – DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja lipiec 2021 ) – DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja wrzesień 2021 ) – DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja październik 2021 ) – DO POBRANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022DO POBRANIA

 

 

 

Postępowania rozpoczęte

 

Brak obecnie trwających postępowań.

 

Postępowania zakończone

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2022/BZP 00091960/01   z dnia 2022-03-21.  Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

UWAGA! Do 29 marca 2022 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.4.22 pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Organizacja i przeprowadzenie kursów załączniki – POBIERZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 29.03.2022 r. – DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty  część V –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  część IV –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część V  –  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty  część III –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III –  DO POBRANIA

 


 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zaprasza do składania ofert na realizację

„DOSTAWY DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU – NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE”.

Termin składania ofert: do 08.03.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert, opis przedmiotu dostawy oraz sposób przygotowania oferty do pobrania poniżej:

 1. Zaproszenie do składania ofert – POBIERZ
 2. Formularz ofertowy – POBIERZ
 3. Wzór umowy – POBIERZ
 4. Klauzula informacyjna – POBIERZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00269274/01  z dnia 2021-11-16  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

UWAGA! Do 1 grudnia 2021 r., do godz. 11.30 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.22.21 pn.: ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA AULĘ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CKZiU NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1.

Adaptacja pomieszczenia na aulę  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 01.12.2021 r. – DO POBRANIA

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertąDO POBRANIA

Załącznik nr 1 do wniosku o przedłużenie terminu związania ofertąDO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty –  DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00230421/01  z dnia 2021-10-13  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego pomieszczenia zaplecza pracowni tokarek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

UWAGA! Do 28 października 2021 r., do godz. 10.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.19.21 pn.: ADAPTACJA ZAPLECZA PRACOWNI TOKAREK W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Adaptacja zaplecza pracowni tokarek  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 28.10.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  –  DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00197276/01   z dnia 2021-09-30  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

UWAGA! Do 15 października 2021 r., do godz. 11.30 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.18.21 pn.: ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA AULĘ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CKZiU NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1.

Adaptacja pomieszczenia na aulę  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 15.10.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania  –  DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00230831/01 z dnia 2021-10-13 Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

UWAGA! Do 21 października 2021 r., do godz. 10.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.20.21 pn.: DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 21.10.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ I –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ III –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00188234/01  z dnia 2021-09-22  Przedmiotem zamówienia są ROBOTY BUDOWLANE związane z MALOWANIEM ELEWACJI BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

UWAGA! Do 7 października 2021 r., do godz. 11.30 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.17.21 pn.: MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU WRAZ Z WYKONANIEM
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Malowanie elewacji budynków CKZiU nr 2 „Mechanik”  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 07.10.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania  –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00159352/01   z dnia 2021-08-25  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

UWAGA! Do 21 września 2021 r., do godz. 11.30 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.16.21 pn.: ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA AULĘ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CKZiU NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1.

Adaptacja pomieszczenia na aulę  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 21.09.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania  –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00156622/01  z dnia 23.08.2021 r.  Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

UWAGA! Do 31 sierpnia 2021 r., do godz. 10.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.15.21 pn.: DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 31.08.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ I –  DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III,CZĘŚĆ IV –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00152815/01  z dnia 18.08.2021 r.  Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

UWAGA! Do 26 sierpnia 2021 r., do godz. 10.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.14.21 pn.: DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

UWAGA:  ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2021r. nr 2021/BZP 00152815/01 na podstawie art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2021r. do godziny 11:30.

Załączniki dotyczące w/w zmiany  – DO POBRANIA załącznik 1, DO POBRANIA załącznik 2

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 27.08.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  2021/BZP 00102149/01  z dnia 02.07.2021 r.  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

UWAGA! Do 19 lipca 2021 r., do godz. 10.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.09.21 pn.: ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA AULĘ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CKZiU NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1.

Adaptacja pomieszczenia na aulę  – załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówieniaDO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 19.07.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania  –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  770988-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. : Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pracowni tokarek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

UWAGA! Do 13 stycznia 2021 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.3.20 pn.: ADAPTACJA PRACOWNI TOKAREK W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Adaptacja pracowni  – załączniki

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 13.01.2021 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 600264-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

UWAGA! Do 29 październik 2020r., do godz. 13.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.1.20 pn.: DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA
 2. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 29.10.2020 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 600356-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI TOKAREK W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

UWAGA! Do 29 październik 2020r., do godz. 13.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.2.20 pn.: DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI TOKAREK W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 29.10.2020 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 628380-N-2019 z dnia 2019-11-27: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielony na 3 części asortymentowe.

CZĘŚĆ 1 – TOKARKA KONWENCJONALNA

CZĘŚĆ 2 – NARZĘDZIA TOKARSKO – FREZARSKIE Z OPRZYRZĄDOWANIEM MASZYNOWYM

CZĘŚĆ 3 – PROFILOMETR

UWAGA! Do 5 grudnia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.14.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI SKRAWANIEM W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 05.12.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ I–  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ II–  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ III DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 619601-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do 19 listopada 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.13.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni  – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA
 2. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.11.2019 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie 1 o poprawieniu omyłek w ofercie  – DO POBRANIA

Zawiadomienie 2 o poprawieniu omyłek w ofercie – DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty  –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 600308-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części:

CZĘŚĆ 1 – KURS DTP PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO DRUKU

CZĘŚĆ 2 – KURS TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

CZĘŚĆ 3 – KURS SEP (DO 1 kV) EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV

CZĘŚĆ 4 – KURS PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW POŁĄCZEŃ I SYMULACJI W ZAKRESIE PNEUMATYKI, HYDRAULIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA DOWOLNEGO UKŁADU STEROWANIA

CZĘŚĆ 5 – KURS RYSUNKU TECHNICZNEGO MASZYNOWEGO ORAZ CAD

CZĘŚĆ 6 – KURS CNC – PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC

UWAGA! Do 8 października 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.12.19 pn. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik” – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2019 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie 1 o poprawieniu omyłek w ofercie  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty  CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty  CZĘŚĆ V –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ I –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ III –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ IV –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ VI –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ V –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 600180-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielony na 2 części asortymentowe.

CZĘŚĆ 1 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI MECHATRONICZNEJ

 

UWAGA! Do 8 października 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.11.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

Doposażenie pracowni  – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2019 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie 1 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 2 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 3 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 4 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ I –  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ II – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 589102-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielony na 3 części asortymentowe.

CZĘŚĆ 1 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI MECHATRONICZNEJ

CZĘŚĆ 3 – PROGRAM CAD W PRACOWNI CAD/CAM (PRACOWNI RYSUNKU TECHNICZNEGO)

UWAGA! Do 3 września 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.10.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

Doposażenie pracowni  – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA
 2. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.09.2019 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie 1 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 2 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 3 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ III –  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ I –  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 544981-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni CAD/CAM (pracowni rysunku technicznego) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielony na 3 części asortymentowe.

CZĘŚĆ 1 – MEBLE I POMOCE DYDAKTYCZNE

CZĘŚĆ 2 – PROGRAM CAD

CZĘŚĆ 3 – PROGRAM CAM

UWAGA! Do 16 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.09.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI CAD/CAM (PRACOWNI RYSUNKU TECHNICZNEGO) W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni CAD/CAM (pracownia rysunku technicznego) – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA
 2. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA
 3. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.05.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 544904-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielony na 4 części asortymentowe.

CZĘŚĆ 1 – DRUKARKA

CZĘŚĆ 2 – NARZĘDZIA

CZĘŚĆ 3 – PRZYRZĄDY POMIAROWE

CZĘŚĆ 4 – MIKROSKOP WARSZTATOWY

UWAGA! Do 16 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.08.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNICZNEJ, MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn – załączniki

 1. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.05.2019 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie 1 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 2 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Zawiadomienie 3 o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 544852-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do 16 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.07.19 pn. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.05.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 539309-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części:
CZĘŚĆ 1 – KURS SPECJALISTYCZNY INSTALACJI URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

CZĘŚĆ 2 – KURS PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW POŁĄCZEŃ W ZAKRESIE ELEKTRONIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA   DOWOLNEGO UKŁADU STEROWANIA

CZĘŚĆ 3 – KURS PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM

UWAGA! Do 30 kwietnia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.06.19 pn. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik” – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.04.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 519705-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:
CZĘŚĆ 1 – KURS PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW POŁĄCZEŃ I SYMULACJI W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA DOWOLNEGO UKŁADU STEROWANIA
CZĘŚĆ 2 – KURS EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV

UWAGA! Do  8 marca 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.05.19 pn. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU.

Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik” – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.03.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 503480-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz.

UWAGA! Do 24 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.01.19 pn. Dostawa doposażenia pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Doposażenie pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn- załączniki

W dniu 22.01.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503480-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.01.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 503548-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu DTP – podstawowe zasady przygotowania projektu do druku dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz.

UWAGA! Do 24 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.02.19 pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu DTP – podstawowe zasady przygotowania projektu do druku.

Organizacja i przeprowadzenie kursu DTP – podstawowe zasady przygotowania projektu do druku – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.01.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 503729-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu tworzenia prezentacji multimedialnych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz.

UWAGA! Do  24 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.19 pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu tworzenia prezentacji multimedialnych.

Organizacja i przeprowadzenie kursu tworzenia prezentacji multimedialnych – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.01.2019 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 646243-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do  23 listopada 2018 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.23.18 pn. Dostawa doposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii – załączniki

W dniu 13.11.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 646243-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.11.2018 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 646328-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do  23 listopada 2018 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.24.18 pn. Dostawa doposażenia pracowni informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Doposażenie pracowni informatycznej 2 – załączniki

W dniu 21.11.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 646328-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.11.2018 r. – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ I – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ II – DO POBRANIA


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 634866-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do  19 października 2018 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.20.18 pn. Dostawa doposażenia pracowni informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Doposażenie pracowni informatycznej 2 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 16.10.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 634866-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.:  Doposażenie pracowni  informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

W dniu 17.10.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 634866-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.:  Doposażenie pracowni  informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.10.2018 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty CZĘŚĆ I – DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ III –  DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 634939-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  mechatronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do dnia 19 października 2018 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.21.18 pn. Dostawa doposażenia pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Doposażenie pracowni mechatronicznej – załączniki

W dniu 17.10.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 634939-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.:  Doposażenie pracowni  mechatronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.10.2018 r. – DO POBRANIA

Zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ II –  DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ I – DO POBRANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ III – DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 635023-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do dnia 19 października 2018 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.22.18 pn. Dostawa doposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.10.2018 r. – DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania  –  DO POBRANIA


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KURS „Projektowanie schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, hydrauliki z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania” dla uczniów i nauczycieli dla uczniów i nauczycieli (8 uczestników) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”

– Znak sprawy: CKZiU2.26.19.18

– Do dnia 31.08.2018r. wpłynęły 2 oferty.

– Umowa została zawarta z ZDZ w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul.     Podwale 12, 47-400 Racibórz.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KURS „CNC – programowanie i obsługa obrabiarek CNC” dla uczniów i nauczycieli (9 uczestników) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”

– Znak sprawy: CKZiU2.26.18.18

– Do dnia 31.07.2018r. wpłynęły 3 oferty.

– Umowa została zawarta z ZDZ w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul.     Podwale 12, 47-400 Racibórz.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KURS rysunku technicznego maszynowego oraz CAD” dla uczniów i nauczycieli (12 uczestników) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”

– Znak sprawy: CKZiU2.26.17.18

– Do dnia 31.07.2018r. wpłynęły 2 oferty.

– Umowa została zawarta z ZDZ w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Podwale 12, 47-400 Racibórz.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 588603-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni  informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do dnia 7 sierpnia 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.16.18 pn. Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni  – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.08.2018 r. – DO POBRANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza

została wybrana oferta złożona przez:

„OSTROG.NET”
J.WAŁĘGA & M. MUSIOŁ SPÓŁKA JAWNA

ul. Korfantego 19,

47-400 Racibórz

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów – 80 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – DO POBRANIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 578128-N-2018 z dnia 2018-06-25 r.: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielone na 2 części.

UWAGA! Do dnia 4 lipca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.15.18 pn. Doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielone na 2 części.

CZĘŚĆ I – Doposażenie pracowni informatycznej 1
CZĘŚĆ II – Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych.

Doposażenie pracowni  – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.07.2018 r. – DO POBRANIA.

Informacja o unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ I   DO POBRANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny  podzielone  na 2 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza

w CZĘŚCI II –  DOPOSAŻENIE PRACOWNI AUTOMATYKI, URZĄDZEŃ DOZOROWYCH I ALARMOWYCH

została wybrana oferta złożona przez:

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała    najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ IDO POBRANIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia CZĘŚĆ II DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 570706-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.: Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 20 czerwca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.14.18 pn. Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego       nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem – załączniki

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.06.2018 r. – DO POBRANIA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – DO POBRANIA.

Zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercieDO POBRANIA.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz  z montażem podzielone  na 3 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza

w CZĘŚCI I – MEBLE

została wybrana oferta złożona przez:

BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15

80-215 Gdańsk

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała    najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

w CZĘŚCI II – SZAFA NARZĘDZIOWA METALOWA

została wybrana oferta złożona przez:

BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15

80-215 Gdańsk

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała    najwyższą liczbę punktów – 90 pkt.

w CZĘŚCI III – CZĘŚCI I AKCESORIA DO OBRABIAREK DO OBRÓBKI METALU

została wybrana oferta złożona przez:

ZAMTECH Zbigniew Sokolik

ul. Mariańska 116

47-400 Racibórz

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała    najwyższą liczbę punktów – 80 pkt.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia CZĘŚĆ I , II, III – DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 560567-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.: „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 30 maja 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.13.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 22.05.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr  560567-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.13.18 pn.  „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz  z montażem podzielone  na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

W dniu 23.05.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr  560567-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.13.18 pn.  „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz  z montażem podzielone  na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

W dniu 24.05.2018 r. wpłynęły prośby oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr  560567-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.13.18 pn.  „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz  z montażem podzielone  na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA 1DO POBRANIA 2 , DO POBRANIA 3

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.05.2018 r. DO POBRANIA.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz  z montażem podzielone  na 3 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w CZĘŚCI I – PRZYRZĄDY POMIAROWE  została wybrana oferta złożona przez:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36

60-203 Poznań

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała    najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz  z montażem podzielone  na 3 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w Części III – Drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne została wybrana oferta złożona przez:

KOMPUTRONIK S.A.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Salon Agencyjny w Raciborzu

ul Bankowa 2,

47-400 Racibórz

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów          – 80 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Informacja o unieważnieniu postępowania  DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III i unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ II – DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 560346-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.: „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 2 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 30 maja 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.12.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 2 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.05.2018 r. DO POBRANIA.

Zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podz o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA.

Zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA.

<strongC/u>

80-215 Gdańsk

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała    najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę  „Doposażenia pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 2 części asortymentowe., na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w Części II – Drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne

została wybrana oferta złożona przez:

KOMPUTRONIK S.A.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Salon Agencyjny w Raciborzu

ul Bankowa 2,

47-400 Racibórz

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów          – 80 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – DO POBRANIA.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 537375-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.: „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 10 kwietnia 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.11.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych – załączniki 

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

 

W dniu 06.04.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 537375-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.- postępowanie  o numerze referencyjnym CKZiU2.26.11.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

W dniu 05.04.2018 r. wpłynęły prośby oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 537375-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.- postępowanie  o numerze referencyjnym CKZiU2.26.11.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w plikach DO POBRANIA 1, DO POBRANIA 2, DO POBRANIA 3.

 

W dniu 30.03.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 537375-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.- postępowanie  o numerze referencyjnym CKZiU2.26.11.18 pn. „Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.04.2018 r. DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę „Doposażenia  pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w CZĘŚCI I – MEBLE  została wybrana oferta złożona przez:

BENER Michał Benka

Wileńska 59B/15,

80-215 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

KURS „Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV” dla 15 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

– Znak sprawy: CKZiU2.26.10.18

– Do dnia 22.03.2018 r. wpłynęły 4 oferty.

– Umowa została zawarta z ZDZ w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Podwale 12, 47-400 Racibórz.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 523734-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.05.18 pn. „Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 05.03.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 523734-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.- postępowanie  o numerze referencyjnym CKZiU2.26.05.18 pn. „Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę „Doposażenia pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonego na 4 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w CZĘŚCI IV – PRZYRZĄDY POMIAROWE  została wybrana oferta złożona przez:

ZAMTECH Zbigniew Sokolik

ul.Mariańska 116

47-400 Racibórz

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DO POBRANIA 1, DO POBRANIA 2.

 

INFORMACJA

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa doposażenia pracowni obróbki skrawaniem – część I – Meble,  część II – Szafa narzędziowa metalowa oraz  część III – Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu”, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni tj. do dnia 07.05.2018 r.

DO POBRANIA:

Część I – WNIOSEK, WZÓR OŚWIADCZENIA.

Część II – WNIOSEK, WZÓR OŚWIADCZENIA.

Część III – WNIOSEK, WZÓR OŚWIADCZENIA.

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.

Zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 523837-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.06.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni informatycznej 1 – załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 523916-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.07.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 07.03.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 523916-N-2018  z dnia 2018-02-27- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.07.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę „Doposażenia pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”      w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonym na 3 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w CZĘŚCI I – MEBLE  została wybrana oferta złożona przez:

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul.Ordona 2a

01-237 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.

natomiast

w CZĘŚCI II – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROTECHNICZNE  została wybrana oferta złożona przez:

ZAMTECH Zbigniew Sokolik

ul.Mariańska 116

47-400 Racibórz

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Doposażenia pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonym na 3 części asortymentowe w CZĘŚCI III – Drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne.

Przyczyna: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018 r. godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta w w/w postępowaniu.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (25.04.2018 r.)

Informujemy, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Doposażenia pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonym na 3 części asortymentowe w CZĘŚCI I – Meble

Przyczyna:

W związku z faktem uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…) zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.”

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w części I przeznaczył kwotę w wysokości 61 950,00 zł brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) tj.

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 524193-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.08.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych – załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę „Doposażenia pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonym na 3 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w CZĘŚCI I – MEBLE  została wybrana oferta złożona przez:

In Time Wiesław Frąszczak

ul.Jana Matejki 7/16B

56-500 Syców

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  DO POBRANIA. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Doposażenia pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonym na 3 części asortymentowe w CZĘŚCI III – Urządzenia telewizyjne.

Przyczyna: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018 r. godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta w w/w postępowaniu.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.

 

INFORMACJA

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa doposażenia pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych – część II – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne” na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni tj. do dnia 07.05.2018 r.

DO POBRANIA:

Część II – WNIOSEK, WZÓR OŚWIADCZENIA.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę „Doposażenia pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielonym na 3 części asortymentowe, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w CZĘŚCI II – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne  została wybrana oferta złożona przez:

NDN – Zbigniew Daniluk

Janowskiego 15,

02-784 Warszawa

Uzasadnienie wyboruw w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO POBRANIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  DO POBRANIA. 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511662-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA!Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni elektrycznej 1 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 06.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511662-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_elektrycznej

W dniu 12.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511662-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_elektrycznej

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert załącznik

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511789-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych 1 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 01.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert załącznik

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511533-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni informatycznej 1  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni informatycznej 1 – załączniki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”

UWAGA!  Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)” w wyniku przeprowadzonej w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 12.30 oceny jednej złożonej oferty informujemy, że nie udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu.

Przyczyna: cena za uczestnictwo jednej osoby w kursie zaproponowana przez Wykonawcę przekracza budżet  założony przez Zamawiającego na ten cel.


 ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Do dnia 11 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 pn. „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching” w dniu 11.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU 40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_elektrycznejInformacja W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.Informacja z otwarcia ofert załącznikInformacja o unieważnieniu postępowania załącznik


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Do dnia 1 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 pn. „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials” w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU
40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511789-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych 1 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 01.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert załącznik

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511533-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni informatycznej 1  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni informatycznej 1 – załączniki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik

 


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”

UWAGA!  Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)” w wyniku przeprowadzonej w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 12.30 oceny jednej złożonej oferty informujemy, że nie udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu.

Przyczyna: cena za uczestnictwo jednej osoby w kursie zaproponowana przez Wykonawcę przekracza budżet  założony przez Zamawiającego na ten cel.


 ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Do dnia 11 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 pn. „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching” w dniu 11.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU 40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Do dnia 1 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 pn. „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials” w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU
40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12