W szkole działają koła zainteresowań:
– strzeleckie (op. p. T. Głogiewicz),
– dziennikarskie (op. p.  H. Draga, A. Krajewska),
– fizyczno-astronomiczne (op. p. P. Kozak),
– koło fotograficzne (op. p. J. Majewska, P. Swoboda),
– Szkolne Koło Turystyczne (op. p. T. Gajda),
– Szkolne Koło PCK (op. p. H. Kretek),
– SKS (op. nauczyciele wf).