Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” posiada w swojej ofercie niżej wymienione kursy:

  • Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
  • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, tokarki i frezarki CNC

Prowadzimy również szkolenia okresowe z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.).

 

Szczegóły oferty oraz zapisy: sekretariat budynku A lub pod numerem telefonu 32 415 33 88.

Leszek Kuzdrowski