Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” prowadzi kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). Jest to pozaszkolna forma kształcenia, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dedykowane są dla wszystkich osób pełnoletnich, chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe a tym samym zwiększyć swoje szanse w zdobyciu zatrudnienia.

CKZiU nr 2 „Mechanik” proponuje kształcenie na KKZ w niżej wymienionych kwalifikacjach:

  • MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Całość oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się w systemie zaocznym i jest bezpłatna.

Do pobrania:

 

 

 


Charakterystyka kwalifikacji

Kwalifikacja MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizuje w jego trakcie podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,

b) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,

c) wykonywania obróbki  na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

 

Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizuje w jego trakcie podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Każdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Jaworzna w wyniku którego jego pozytywne zaliczenie pozwoli na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Otwiera to możliwość zdobycia tytułu technika w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem niezbędnym jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji dla konkretnego zawodu oraz posiadanie wykształcenia średniego.

 

 

Leszek Kuzdrowski