Nabór do szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych
Postanowienie kuratora, dotycząca rekrutacji w roku szk. 2019/2020 – do pobrania:

Harmonogram czynności:

Drodzy Kandydaci!
Przed Wami ważny krok życiowy – wybór kierunku kształcenia, który pozwoli Wam w przyszłości realizować się w wymarzonym zawodzie.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” macie możliwość podjęcia nauki w technikum lub szkole zawodowej. W technikum uczyć się będziecie przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Przedmioty ogólnokształcące dają wiedzę ogólną i przygotowują do egzaminu maturalnego. Przedmioty zawodowe natomiast pozwalają nauczyć się konkretnych umiejętności, niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Po ukończeniu technikum otrzymacie świadectwo ukończenia szkoły, co pozwoli Wam przystąpić do egzaminu maturalnego, uprawniającego do podjęcia studiów.
Uczniowie technikum i szkoły zawodowej zdają egzaminy potwierdzające zdobycie kolejnych kwalifikacji zawodowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i wybierz odpowiadający Ci kierunek kształcenia!

Nabór zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: slaskie.edu.com.pl

Technikum nr 4 kształcące w zawodach (po 8 letniej szkole podstawowej):

Technikum nr 4 kształcące w zawodach (po gimnazjum):

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 (po 8 letniej szkole podstawowej)

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 (po gimnazjum)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających
  • M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  • E.24 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • oddział ogólny – jeden oddział

Film z pokazów fizycznych, organizowanych dla dzieci:


Autorzy filmów: Marek Pielczyk i Daniel Dróżdż