Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu operator obrabiarek skrawających (symbol cyfrowy zawodu: 722307)

Operator obrabiarek skrawających to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1 w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata). Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie realizują zajęcia praktyczne w części warsztatowej naszego Centrum (osoby te nie są pracownikami młodocianymi) . Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie naszej placówce oświatowej, natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych.

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym  (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

Działalność zawodowa obejmuje między innymi:

  • przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),
  • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,
  • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,
  • programowanie obrabiarek,
  • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
  • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
  • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Podsumowując powyższe informacje należy wskazać, iż absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia realizowane są w CKZiU nr 2 „Mechanik”, które jest wyposażone w najnowocześniejsze maszyny sterowane numerycznie CNC oraz narzędzia inżynierskie (oprogramowanie) CAD/CAM.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju co jest gwarancją znalezienia po ukończeniu szkoły zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców, itp.

Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających,  po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. (Użytkowanie obrabiarek skrawających) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik.

Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Mirosław Uliczka, Marek Kotwica

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP