Technik mechanik

Technik Mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie (głównie obróbka ręczna i maszynowa), budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów.

CZAS TRWANIA:
5 lat

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu technik mechanik (symbol cyfrowy zawodu: 311504)

Technik mechanik to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC). W CKZiU nr 2 „Mechanik” zawód technik mechanik zawiera dwie kwalifikacje – pierwszą MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Drugą obowiązkową jest MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

W naszym Centrum kształcenie w zawodzie technik mechanik ma bardzo długą tradycję. Nauka w tym zawodzie trwa pięć lat. W chwili obecnej wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum. Jedynym elementem kształcenia , który odbywa się w podmiotach zewnętrznych (firmach) jest praktyka zawodowa (sumaryczne 280 godzin praktyki uczniowie zrealizują w dwóch etapach – w klasach III i IV).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

  • przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacja technologiczną,
  • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacja technologiczną.

2. w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Technik mechanik to wyjątkowo atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką jest realizowane od wielu lat. Obszarem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, budowa, wytwarzanie,  eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.
Kwalifikacja MEC .05. Użytkowanie obrabiarek skrawających wydaje się być w obecnych czasach szczególnie atrakcyjna, zważywszy na bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Computer Numerical Control), których programowanie i użytkowanie nauczane jest podczas realizacji tej kwalifikacji. Należy szczególnie podkreślić, że obrabiarki sterowane komputerowo (obrabiarki sterowane numerycznie) znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych i małych zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją MEC.05. – programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (w tym zajęcia praktyczne) realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. W naszym Centrum dysponujemy  pracowniami do nauki: rysunku technicznego (narzędzia inżynierskie CAD/CAM- Solid Edge, MTS), technologii, pomiarów mechanicznych, montażu, obróbki ręcznej, obróbki maszynowej (w tym nowoczesne obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie CNC). Pomieszczenia te nie odbiegają standardem od pracowni szkolnych, które posiadają nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Czech.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Klasy kształcące się w zawodzie technik mechanik zostały objęte patronatem przez dwa podmioty zewnętrzne:

  • Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny,
  • Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
  • TOKAI COBEX Polska Sp. z o.o.

Patronaty są ukierunkowane na wieloletnią współpracę w obszarze rozwoju Edukacji oraz wzmacniania lokalnego rynku pracy.

Umowy o współpracy zawarte z firmą RAFAMET S.A. umożliwiają uczniom realizację praktyki zawodowej w siedzibie spółki w Kuźni Raciborskiej.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

W opinii pracodawców branża mechaniczna jeszcze długo będzie fundamentem rozwoju lokalnego (i nie tylko) rynku pracy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej. Bardzo często są również zatrudniani w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej. Podejmują pracę najczęściej w zakładach mechanicznych produkcyjnych i usługowych o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych usług diagnostyczno-naprawczych Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej na różnych stanowiskach, najczęściej na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.

Wielu absolwentów technikum, którzy ukończyli kształcenie  w zawodzie technik mechanik kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobytą w naszym Centrum wiedzę.

Mirosław Uliczka, Szymon Kuźmiński

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP