Technik mechanik

Technik Mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie (głównie obróbka ręczna i maszynowa), budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów.

CZAS TRWANIA:
4 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik Mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie (głównie obróbka ręczna i maszynowa), budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką.

W związku z faktem, że w ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Pojawiły się nowe kwalifikacje zawodowe, spełniające oczekiwania rynku pracy.

W CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu technik mechanik zdobywa następujące kwalifikacje:

1. Na podbudowie kwalifikacji ślusarskiej (M.20)

 • „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” (M.20)
 • „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” (M.44)

w ramach współpracy z Oddziałem Szkolenia Zawodowego„RAFAKO” S.A. dotyczącym między innymi realizacji zajęć praktycznych i specjalistycznych kursów spawania

lub

2. Na podbudowie kwalifikacji operatora obrabiarek skrawających (M.19)

 • „Użytkowanie obrabiarek skrawających” (M.19)
 • „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” (M.44)

z zajęciami praktycznymi realizowanymi w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego.

Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

W CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, w toku prowadzonej nauki przedmiotów mechanicznych, szeroko wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (m.in. MegaCAD, ZERO-OSN, Solid EDGE, EdgeCAM) pozwalające na zaznajomienie młodzieży z najnowszymi trendami w obszarze komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wytwarzania części maszyn i urządzeń drogą obróbki ręcznej i maszynowej,
 2. dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 4. obsługi maszyn i urządzeń,
 5. organizacji i nadzorowania procesów produkcji

Na potrzeby omówionych wyżej zadań zawodowych, na kierunku technik mechanik, prowadzone są zajęcia ujmujące przedmiotowe zagadnienia dydaktyczne:

 • podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
 • technologia z materiałoznawstwem
 • układy sterowania i regulacji
 • techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • organizacja i nadzór procesów produkcji
 • pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • pracownia technologii
 • pracownia projektowania procesów produkcji
 • techniki wytwarzania w formie nabycia umiejętności praktycznych

W toku realizacji zadań dydaktycznych dla zawodu „technik mechanik”, wprowadzono różną formę zajęć – typowe zajęcia lekcyjne, zajęcia grupowe w ramach zajęć pracowni specjalistycznych, zajęcia praktyczne w naszym szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu (w ramach kwalifikacji M.19) lub w „RAFAKO” S.A. (w ramach kwalifikacji M.20) czy też 7-tygodniowe praktyki zawodowe realizowane w różnych podmiotach gospodarczych lokalnego rynku pracy.

Dla kwalifikacji M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających- bardzo obiecująco wygląda perspektywa odbycia specjalistycznych praktyk zawodowych w dwóch podmiotach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn technologicznych do obróbki skrawaniem: „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej oraz TBI Technology Sp. z o.o. w Raciborzu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik zdobywa cenne umiejętności oraz jest przygotowany do wykonywania wielu zadań zawodowych.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Absolwenci, którzy ukończą szkołę średnią w zawodzie TECHNIK MECHANIK, mogą kontynuować naukę na wszystkich kierunkach wyższych szkół technicznych i nie tylko. Podstawa wiedzy matematyczno-technicznej zgłębiona w szkole, daje pełną możliwość jej poszerzania, podczas różnorodnych zajęć na uczelniach wyższych. Współpraca CKZiU Nr2 „Mechanik” z WYDZIAŁAMI MECHANICZNYM i ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ w ramach podpisanych w lutym i kwietniu 2016 umów patronackich, z poszczególnymi wydziałami POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w Gliwicach – Wydział Mechaniczny Technologiczny, Elektryczny, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, czy też ostatnio Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechatroniki), pozwala młodzieży na zapoznanie się z charakterem zajęć, analizowanej tematyki na uczelniach wyższych, jeszcze w czasie nauki w szkole średniej. Dzięki tej współpracy i tym możliwościom, decyzje w zakresie wyboru dalszego kierunku własnego rozwoju uczniów, stają się bardziej dojrzałe i przemyślane.

Z kolei absolwenci, którzy wizję swojego rozwoju odnajdują w prowadzeniu działalności zarobkowej, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu, głównie na stanowiskach nadzoru technicznego niemal we wszystkich działach gospodarki jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; w stacjach obsługi pojazdów samochodowych; w zakładach produkujących samochody; jako kontrolerzy jakości maszyn i usług, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę maszyn i urządzeń, konserwatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, operatorzy obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC), itp.

Ogromne znaczenie w tym obszarze ma szeroka współpraca szkoły z wieloma zakładami pracy specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach techniki.

Na obecnym etapie, dla zawodu „technik mechanik”, współpraca z „RAFAKO” S.A. przynosi wymierne rezultaty w postaci możliwości pozyskania uprawnień spawalniczych w zakresie kursów podstawowych (uprawnienia te, z uwagi na ogromną renomę tego zakładu, są honorowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej).

Opracowali: Mirosław Uliczka, Szymon Kuźmiński

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP