Technik informatyk

Założeniem kierunku informatycznego w technikum jest umożliwienie uczniom zdobycia konkretnej wiedzy, zarówno ogólnej, przygotowującej do kontynuowania nauki na studiach wyższych, ale także specjalistycznej, dającej podstawy do wejścia na rynek pracy i biznesu.

CZAS TRWANIA:
5 lat

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu technik informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203)

Technik informatyk to zawód przypisany do branży teleinformatycznej (INF). W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie technik informatyk ma bardzo długą tradycję. Nauka w tym zawodzie trwa pięć lat. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum. Jedynym elementem kształcenia, który odbywa się w podmiotach zewnętrznych (firmach) jest praktyka zawodowa (sumaryczne 280 godzin praktyki uczniowie zrealizują w dwóch etapach – w klasach III i IV). Praktyka zawodowa może być powiązana z projektami wymiany staży zagranicznych (obecnie program ERASMUS+ finansowany ze środków UE), co umożliwia jej odbycie także w podmiotach zagranicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.
 1. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Charakteryzując bardziej szczegółowo posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk nabywa następujące umiejętności:

 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego,
 • nadzorowanie pracy sieci komputerowej,
 • eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego),
 • dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań,
 • programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania,
 • administrowanie bazą danych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania,
 • kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego,
 • podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego,
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych,
 • posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego,
 • zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W „MECHANIKU”?

 • posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów informatycznych, z wieloletnią praktyką,
 • uczymy wiadomości i umiejętności praktycznych, przydatnych dla zawodu, ale jednocześnie wymaganych na egzaminie maturalnym z informatyki,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych realizowane są w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych,
 • od kilku lat funkcjonuje platforma edukacyjna MOODLE, usprawniająca proces nauczania,
 • nasza szkoła otwarta jest na współpracę ze szkołami za granicą – np. umożliwia odbycie praktyki w Niemczech, w ramach programu ERASMUS+.
 • szkoła chętnie bierze udział w nowych projektach UE, które m.in.  pozwalają na zdobycie certyfikatów Microsoftu w ramach specjalistycznych kursów informatycznych.

System kształcenia przedmiotów informatycznych oparty jest na nowoczesnych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do specyfiki specjalności.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Założeniem kierunku informatycznego w technikum jest umożliwienie uczniom zdobycia konkretnej wiedzy, zarówno ogólnej, przygotowującej do kontynuowania nauki na studiach wyższych, ale także specjalistycznej, dającej podstawy do wejścia na rynek pracy i biznesu.

Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, wykorzystuje technologię komputerową. Technik informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę w firmach związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, ale także użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno – biurowych, reklamy czy grafiki.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Poznasz budowę, zasadę działania i zastosowanie podstawowych podzespołów komputera. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz ich administrowaniem.

Typowymi miejscami pracy (działalności zarobkowej) dla technika informatyka mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące siecią komputerową,
 • sklepy komputerowe,
 • każde przedsiębiorstwo lub inna instytucja administracyjna (w dziale obsługi informatycznej),
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.|

Wielu absolwentów technikum, którzy ukończyli kształcenie  w zawodzie technik informatyk kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobytą w naszym Centrum wiedzę.

Aldona Krajewska, Mirosław Uliczka

 

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP