Mechanik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w warsztatach naprawy pojazdów u pracodawców prywatnych, zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu mechanik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy zawodu: 723103)

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód przypisany do branży motoryzacyjnej (MOT). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1, w której nauka trwa trzy lata. Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum.

Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych należy:

 • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

Typowymi pracami wykonywanymi przez mechanika pojazdów samochodowych są:

 • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,
 • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji,
 • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,
 • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Zawód mechanik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym, tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie. Praca wykonywana jest na ogół w pozycji stojącej, niekiedy w pozycji leżącej (w zależności od uszkodzenia pojazdu).

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:

 • prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),
 • instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).

Miejscem zatrudnienia mogą być także:

 • warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,
 • stacje serwisowe,
 • autoryzowane stacje obsługi pojazdów,
 • firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,
 • firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych.
Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).

 Mirosław Uliczka, Andrzej Miketa

Opracował: Andrzej Miketa

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP