Mechanik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w warsztatach naprawy pojazdów u pracodawców prywatnych, zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata i kończy się zdobyciem  kwalifikacji:

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w warsztatach naprawy pojazdów u pracodawców prywatnych, zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

W trakcie nauki uczniowie odbywają kurs prawa jazdy. Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kat B.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskać wykształcenie średnie realizowane w dwuletnim cyklu kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. użytkowania pojazdów samochodowych;
  2. diagnozowania pojazdów samochodowych;
  3. naprawiania pojazdów samochodowych.

Opracował: Andrzej Miketa

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP