Technik mechatronik

Kierunek technik mechatronik, jako jedyny pozwala korzystać z większości pracowni technicznych i laboratoriów, jakie oferuje nasza szkoła.

CZAS TRWANIA:
5 lat

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu technik mechatronik (symbol cyfrowy zawodu: 311410)

Technik mechatronik to zawód przypisany do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM). W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” zawód technik mechatronik na trwałe wpisał się w ofertę kierunków kształcenia. Nauka w tym zawodzie trwa pięć lat. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum. Jedynym elementem kształcenia , który odbywa się w podmiotach zewnętrznych (firmach) jest praktyka zawodowa (sumaryczne 280 godzin praktyki uczniowie zrealizują w dwóch etapach – w klasach III i IV). Praktyka zawodowa może być powiązana z projektami wymiany staży zagranicznych (obecnie program ERASMUS+ finansowany ze środków UE), co umożliwia jej odbycie także w podmiotach zagranicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych (w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC).

 Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika i elektrotechnika. Wiedza zdobywana przez uczniów jest szeroka, nabywają oni wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.

Podczas kształcenia na  kierunku technik mechatronik zdobywa się wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

 • obsługi i naprawy maszyn i urządzeń,
 • technologii maszyn i urządzeń,
 • instalacji i maszyn elektrycznych,
 • sensorów, czujników i układów automatyki,
 • zautomatyzowanych układów pneumatyki, hydrauliki,
 • komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM
 • programowania maszyn, urządzeń, jak i procesów,
 • programowania sterowników PLC.
 • zarządzania procesami technologicznymi.

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych (w tym dedykowanej do nauki tego zawodu pracowni mechatronicznej). Pomieszczenia te nie odbiegają standardem od pracowni szkolnych, które posiadają nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Czech.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Klasy kształcące się w zawodzie technik mechatronik zostały objęte patronatem przez dwa podmioty zewnętrzne:

 • EKO-OKNA S.A.,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Patronaty są ukierunkowane na wieloletnią współpracę w obszarze rozwoju Edukacji oraz wzmacniania lokalnego rynku pracy.

Umowy o współpracy zawarte z wymienionymi wyżej firmami umożliwiają uczniom realizację praktyki zawodowej w ich lokalnych oddziałach i na wydziałach produkcyjnych.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, którą posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczącą maszyn i pojazdów, urządzeń i systemów wytwórczych oraz urządzeń i aparatury diagnostycznej.

W opinii pracodawców mechatronika to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż. Jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami. Zwraca się szczególnie uwagę na wykorzystanie mechatroniki w przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie i energetyce. Nie mniej ważne jest wykorzystanie systemów mechatronicznych w produkcji i w urządzeniach powszechnego użytku czy aparaturze medycznej. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie mechatroniki w robotyce, oraz programowaniu sterowników do automatyzacji procesów i nowoczesnych linii technologicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.) w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru,
 • w małych firmach, w których pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wielu absolwentów technikum, którzy ukończyli kształcenie  w zawodzie technik mechatronik kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych (m.in. na Politechnice Śląskiej, Politechnice Opolskiej, Politechnika Wrocławskiej), rozwijając zdobytą w naszym Centrum wiedzę.

Mirosław Uliczka,  Sebastian Kretek

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP