Elektryk

W Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunku elektryk kształcimy fachowców w dziedzinach elektrycznych. Nauka trwa 3 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych, dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu zawodowego.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu elektryk (symbol cyfrowy zawodu: 741103)

Elektryk to zawód przypisany do branży elektroenergetycznej (ELE). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie elektryk odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1, w której nauka trwa trzy lata. Większość osób kształcące się w tym zawodzie to pracownicy młodociani realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Możliwe jest również kształcenie młodzieży w tym zawodzie z realizacją zajęć praktycznych w części warsztatowej naszego Centrum (osoby te nie są wtedy pracownikami młodocianymi). Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum.

Do głównych zadań zawodowych elektryka należy:

  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
  • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

Zajęcia z przedmiotów zawodowych (teoretycznych oraz ewentualnie- zajęć praktycznych) realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Pomieszczenia te nie odbiegają standardem od pracowni szkolnych, które posiadają nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Czech.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Elektryk to zawód, w którym uwzględnia się obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

Osoby posiadająca dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, jako monterzy i konserwatorzy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy technika elektryka.
Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).

Mirosław Uliczka, Marcin Doczumiński

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP