Elektryk

W Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunku elektryk kształcimy fachowców w dziedzinach elektrycznych. Nauka trwa 3 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych, dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu zawodowego.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

W Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunku elektryk kształcimy fachowców w dziedzinach elektrycznych. Nauka trwa 3 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych, dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu zawodowego.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE ELEKTRYK:

EE.5 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK:

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

 

PRACOWNIE ZAWODOWE

Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia realizowane są w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest wyposażone w najnowocześniejsze pracownie zawodowe branży elektrycznej, lub u  lokalnego pracodawcy gdzie uczniowie zawierają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z przedsiębiorcami zrzeszonymi najczęściej w Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

 

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA

Elektryk zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Może zajmować się także naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym. Może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

Absolwenci szkoły zawodowej mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskają dyplom technika elektryka lub innego pokrewnego zawodu.

 

 

Opracowali: Piotr Nachlik, Marcin Doczumiński

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP