Program „Leonardo da Vinci” oraz „Erasmus+”

 1. „Normy unijne branży elektrycznej w programowalnych sterownikach i technologii informacyjnej”

Miejsce praktyki: Braunschweig (Niemcy) m.in. zakłady Siemensa

Wartość projektu: 48 030 EUR

Czas trwania: 01.10.2005 – 30.05.2007

2. „Nowe horyzonty praktyki elektrycznej i informatycznej”

Miejsce praktyki: Bournemouth (Anglia)

Wartość projektu: 37 160 EUR

Czas trwania: 01.01.2008 – 31.05.2009

3. „Operator CNC – szansa zatrudnienia na europejskim rynku pracy”

 Miejsce praktyki: Opava (Czechy)

Wartość projektu: 22 640 EUR

Czas trwania: 25.03.2008 – 31.05.2009

4.  „Z Siemensem ku przyszłości”

 Miejsce praktyki: Braunschweig (Niemcy)

Wartość projektu: 46 580 EUR

Czas trwania: 15.12.2009 – 30.05.2011

5. „Praktyka młodego elektryka w Mainz”

Miejsce praktyki: Mainz (Niemcy)

Wartość projektu: 50 820 EUR

Czas trwania: 15.09.2009r. – 01.05.2012r.

6. „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM”

Miejsce praktyki: Mainz (Niemcy)

Wartość projektu: 52.943,50 PLN

Czas trwania: 01.12.2012r. – 31.12.2013r.

7. „Młody technik w niemieckiej firmie szansą na start zawodowy”

Miejsce praktyki: Braunschweig (Niemcy), Mainz (Niemcy)

Wartość projektu: 93 720 EUR

Czas trwania: październik 2013r. – maj 2015r.015r.

8.  „Nauczyciel – falicytator -gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów”

Miejsce praktyki: Opava (Czechy)

Wartość projektu: 16 760 EUR

Czas trwania: styczeń 2014r. – grudzień 2014r.r.

9. „Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm”

Miejsce praktyki: Braunschweig, Mainz

Wartość projektu: 92.600 EUR

Czas trwania: 01 czerwca 2015r. – 31 maja 2015r.

10. „Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm”

Miejsce praktyki: Braunschweig, Mainz

Wartość projektu: 186.272,-

Czas trwania: 01 czerwca 2015r. – 31 maja 2017r.

11.  „Technik w unijnej firmie- szansa na start zawodowy”

Miejsce praktyki: Braunschweig, Mainz, Nantes

Wartość projektu: 116.010,00 EUR

Czas trwania projektu: 01 września 2017r. – 30 czerwca 2019r.

12. „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem”

Miejsce praktyki: Braunschweig, Mainz, Opava

Wartość projektu: 122 896 €

Czas trwania: 01 czerwca 2019r. – 30 czerwca 2022r.

13. „Nowe wyzwania w technice – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli z „Mechanika””

Miejsce praktyki: Malmö, Opava

Wartość projektu: 79 479 €

Czas trwania: 01 września 2023r. – 30 września 2024r.