1)  „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem”

2019-1-PL01-KA102-064769  – w trakcie realizacji do 30.06.2022

Wartość całego:  122 896,00 €

Rozpoczęcie projektu : 2019-10-01
Długość projektu 33 miesiące – po aneksie
Data zakończenia projektu: 2022-06-30

Na przygotowanie i przeprowadzenie staży zagranicznych dla uczniów klas III technikum (praktyka miesięczna w Brunszwiku i Moguncji), a dla uczniów technik mechanik praktyka dwutygodniowa jako uzupełnienie cyklu kształcenia (poza obowiązkową praktyką, w czasie ferii w Opawie) o umiejętności projektowania CAD / CAM i wykonania elementów części maszyn przy użyciu obrabiarek ster. numerycznie CNC

2) „Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy”

2017-1- PL01- KA102 – 036250

Wartość całego:   115 070,00 €

Zrealizowano grupy 2x Brunszwik, 2x Moguncja i 1X Nantes

Rozpoczęcie projektu : 2017-09-01
Długość projektu ´22 miesiące
Data zakończenia projektu: 2019-06-30