Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

W dniu 23 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili spotkanie z uczniami klas trzecich na temat popełniania wykroczeń przez osoby nieletnie i dorosłe. Panowie zwrócili szczególną uwagę na takie przewinienia jak zanieczyszczanie środowiska, palenie tytoniu w miejscach publicznych oraz niszczenie mienia. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, które były aktywnie omawiane przez gości.

Bezpieczeństwo publiczne i przestrzeganie prawa są kluczowe dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa. Spotkania tego rodzaju mogą pomóc młodym ludziom zrozumieć konsekwencje swoich działań oraz roli, jaką odgrywają w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.

Warto także podkreślić, że takie działania strażników miejskich są często częścią szerszych programów edukacyjnych, które mają na celu nie tylko przestrzeganie prawa, ale także budowanie świadomości społecznej i odpowiedzialności obywatelskiej. Może to być okazja do dialogu między przedstawicielami organów porządkowych a społecznością szkolną, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia i zaufania po obu stronach

                                                                                                              Agnieszka Achtelik