KONKURSY W WODZISŁAWIU ŚL. – PATRONAT FIRMY: PREVAC Sp. z o.o. i EKO- OKNA S.A., POL-EKO s. k.

KONKURSY W WODZISŁAWIU ŚL. – PATRONAT FIRMY: PREVAC Sp. z o.o. i EKO- OKNA S.A., POL-EKO s. k.

W dniach 24 – 26 kwietnia 2024 r. uczniowie klas 5 jT i 4 cT wzięli udział w trzech Konkursach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Firmy: PREVAC Sp. z o.o. , EKO-OKNA S.A. i POL-EKO s. k. oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Tematyka zmagań konkursowych była związana z montażem mechanicznym i elektrycznym, programowaniem sterowników PLC oraz tworzeniem aplikacji monitorujących /oprogramowania dla bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności:

1. „Montaż mechaniczny na podstawie rysunku technicznego”, Patronat-
Firma PREVAC Sp. z o.o., 24.04.2024 r. (uczestnicy – uczniowie 5jT: Wyrwa Leonard, Róż Wojciech, Wojtek Grzegorz, Nowak Maksymilian, Wilaszek Igor).

2. „Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”, Patronat- Firma EKO-OKNA S.A., 25.04.2024 r. (uczestnicy – uczniowie 5jT: Wyrwa Leonard, Stiebler Maksymilian, Róż Wojciech, Wojtek Grzegorz, Nowak Maksymilian).

3. „Konkurs na stworzenie oprogramowania dla bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności oraz aplikacji monitorującej”, Patronat-
Firma – POL-EKO s. k. ., 26.04.2024 r. (uczestnik- uczeń 4cT Szymon Tykierka)

We wszystkich trzech Konkursach nasi uczniowie zajęli miejsca na podium.

Według informacji mailowej Pani Anny Wilkowskiej – koordynatora/organizatora reprezentującego Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim:

  1. Maksymilian Nowak zajął III miejsce w Konkursie pod patronatem Firmy PREVAC Sp. z o.o.

  2. Maksymilian Stiebler zajął I miejsce, a Leonard Wyrwa – II miejsce w Konkursie pod patronatem Firmy EKO-OKNA S.A.

  3. Szymon Tykierka zajął II miejsce w Konkursie pod patronatem Firmy POL-EKO s. k.

Zaproszenie na galę konkursów zawodowych zostanie przesłane pocztą (informacja mailowa Organizatorów).

Pragnę równocześnie dodać, że w dniu 24.04.2024 r ., dzięki uprzejmości dyrekcji PCKZiU, po zakończeniu Konkursu, nasi uczniowie zwiedzili sztolnię górniczą znajdującą się w Wodzisławiu Śląskim. Wszyscy uczestnicy, puszczając wodzy wyobraźni, znaleźli się 1000 m pod powierzchnią ziemi i mogli zapoznać się z warunkami pracy górników, zagrożeniami czyhającymi na dole kopalni oraz maszynami górniczymi wykorzystywanymi do: drążenia wyrobisk górniczych (kombajny chodnikowe, wiertnice, ładowarki), urabiania węgla w pokładzie (kombajny ścianowe), zabezpieczania wyrobisk (obudowa zmechanizowana, obudowa indywidualna) oraz systemami transportu poziomego (przenośniki zgrzebłowe, przenośniki taśmowe, kolejki linowe, kolejki spągowe i transport wozami).

Mirosław Uliczka