Blacharz samochodowy

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w warsztatach blacharstwa samochodowego, serwisach samochodowych u pracodawców prywatnych, zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu blacharz samochodowy (symbol cyfrowy zawodu: 721306)

Blacharz samochodowy to zawód przypisany do branży motoryzacyjnej (MOT). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1 w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata). Wszystkie osoby kształcące się w tym zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie naszego Centrum , natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych.

Na obecnym etapie rozwoju techniki wykonywanie tego zawodu wymaga wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin w tym organizacji i technologii produkcji pojazdów samochodowych. W obecnych czasach zawód obejmuje zakres mechaniki nadwozia, ponieważ w aktualnie budowanych pojazdach udział elementów metalowych zaczyna maleć na rzecz elementów z tworzyw sztucznych oraz struktur kompozytowych. Najciekawsze dzisiejsze produkcje nadwozi to struktury kevlaru, włókien węglowych, włókna szklanego lub innych materiałów wytwarzanych w ramach kosmicznych technologii.

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego należy ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, diagnostyka, naprawa i konserwacja nadwozi pojazdów samochodowych.

Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są:

 • ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych,
 • planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych,
 • dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych,
 • montaż nadwozi na liniach produkcyjnych,
 • kontrola jakości stanu nadwozia po naprawie,
 • wykonywanie prototypowych części nadwozia ręcznie lub na maszynach do obróbki plastycznej,
 • montaż i naprawa elementów nadwozia z zastosowaniem takich urządzeń, jak: spotter blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka, zgrzewarka, urządzenie do cięcia plazmą itp.

Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Pewne naprawy stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Wykonując pracę, blacharz samochodowy odpowiada za pojazd, narzędzia, urządzenia, maszyny i materiały do jego naprawy, które zostały mu powierzone.

Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami motoryzacyjnymi.

Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:

 • salonach samochodowych i stacjach obsługi,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • hurtowniach i sklepach części zamiennych.

Mirosław Uliczka, Andrzej Miketa

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP