Mechanik monter maszyn i urządzeń

Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Przemysł maszynowy należy do jednej z najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju dlatego też mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik-monter maszyn i urządzeń jest zawodem bardzo często spotykanych w obszarze zatrudnienia. Do podstawowych zadań wykonywanych przez pracownika w tym zawodzie należą:

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie i naprawa typowych części maszyn,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych i napraw bieżących,
 • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie,
 • regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych.

 

Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Przemysł maszynowy należy do jednej z najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju dlatego też mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Osoby zainteresowane kształceniem w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń zawierają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wdrożeniowym KOLTECH Sp. z o.o w Raciborzu.

W firmie tej realizowane są także zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia (wymiar godzin tych zajęć regulowany jest przez zapisy ustawy – Kodeks Pracy).

Jako pracownicy młodociani osoby te otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale.  Pracownicy młodociani podlegają dodatkowo pełnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) wliczanym do stażu pracy.

Niezależnie od powyższego firma KOLTECH Sp. z o.o.  wprowadziła dla swoich pracowników młodocianych program stypendialny, w ramach którego miesięcznie będą wypłacane kwoty (po spełnieniu określonych przez przedsiębiorstwo zasad i wymogów) niezależnie od przysługujących pracownikom młodocianym – stawek uczniowskich.

Uczeń po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po zdaniu dodatkowo kwalifikacji M.44. (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Opracował: Damian Raida

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP