Technik elektryk

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych, dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu technika elektryka.

CZAS TRWANIA:
5 lat

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu technik elektryk (symbol cyfrowy zawodu: 311303)

Technik elektryk to zawód przypisany do branży elektroenergetycznej (ELE). W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie technik elektryk ma bardzo długą tradycję. Nauka w tym zawodzie trwa pięć lat. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum. Jedynym elementem kształcenia , który odbywa się w podmiotach zewnętrznych (firmach) jest praktyka zawodowa (sumaryczne 280 godzin praktyki uczniowie zrealizują w dwóch etapach – w klasach III i IV). Praktyka zawodowa może być powiązana z projektami wymiany staży zagranicznych (obecnie program ERASMUS+ finansowany ze środków UE), co umożliwia jej odbycie także w podmiotach zagranicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Technik elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez technika elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, a także wykonywania konserwacji oraz przeprowadzaniem obsługi instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. W naszym Centrum dysponujemy m.in.  pracowniami do nauki: rysunku technicznego, instalacji elektrycznych, maszyn elektrycznych, pomiarów elektrycznych. Pomieszczenia te nie odbiegają standardem od pracowni szkolnych, które posiadają nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Czech.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Klasy kształcące w zawodzie technik elektryk zostały objęte patronatem przez dwa podmioty zewnętrzne:

 • Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Patronaty są ukierunkowane na wieloletnią współpracę w obszarze rozwoju Edukacji oraz wzmacniania lokalnego rynku pracy.

Umowa o współpracy zawarta z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. umożliwia uczniom realizację praktyki zawodowej w lokalnych oddziałach firmy.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Technik elektryk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektrotechnicznej. W związku z czym istnieje ogromne zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość oraz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Typowymi miejscami pracy (działalności zarobkowej) dla technika elektryka mogą być:

 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną,
 • wszystkie zakłady wykorzystujące energię elektryczną,
 • zakłady produkujące maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakłady, w których odbywa się naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sprzętu elektryczny powszechnego użytku,
 • obiekty budowlane, w których wykonywana są instalacje elektryczne,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług instalacyjnych i naprawczych.

Wielu absolwentów technikum, którzy ukończyli kształcenie  w zawodzie technik elektryk kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobytą w naszym Centrum wiedzę.

Mirosław Uliczka, Marcin Doczumiński, Piotr Nachlik

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP