Technik elektryk

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych, dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu technika elektryka.

CZAS TRWANIA:
4 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nauka w klasie technik elektryk trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych,  dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu technika elektryka.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

PRACOWNIE ZAWODOWE

Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość realizacji ciekawych projektów pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dotychczas spośród zrealizowanych projektów warto wymienić: dwa transformatory Tesli pozwalające obserwować łuk elektryczny o napięciu około 1,5 miliona woltów, głośnik plazmowy, działko magnetyczne i wiele innych.

Część uczniów kierunku TECHNIK ELEKTRYK odbywa miesięczna praktykę zawodową za granicą (Niemcy) w ramach unijnego projektu Leonardo da Vinci.

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Może również wykonywać instalację elektryczną w obiektach budowlanych.

Absolwent technikum w zawodzie technik elektryk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobyta wiedzę. W perspektywie może podjąć ciekawą, satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę w poszukiwanym w całej Europie zawodzie technika elektryka.

Opracowali: Piotr Nachlik, Marcin Doczumiński

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP