Technik elektronik

Zajęcia przedmiotów zawodowych realizowane są w specjalistycznych pracowniach elektroniki i automatyki, w których istnieje możliwość zarówno przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych, jak i realizowania indywidualnych zainteresowań uczniów z zakresu elektroniki praktycznej.

CZAS TRWANIA:
4 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nauka w klasie technik elektronik trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych,  dających podstawę zdania egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskania tytułu technika elektronika.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK:

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

 

PRACOWNIE ZAWODOWE

Zajęcia przedmiotów zawodowych realizowane są w specjalistycznych pracowniach elektroniki i automatyki, w których istnieje możliwość zarówno przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych, jak i realizowania indywidualnych zainteresowań uczniów z zakresu elektroniki praktycznej.

Część uczniów kierunku TECHNIK ELEKTRONIK odbywa miesięczna praktykę zawodową za granicą (Niemcy) w ramach unijnego projektu Leonardo da Vinci.

Wielu absolwentów technikum w zawodzie technik elektronik kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobyta wiedzę. W perspektywie absolwent może podjąć ciekawą, satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę w poszukiwanym w całej Europie zawodzie technika elektronika.

Zadania zawodowe:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych,
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych,
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych,
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych,
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu,
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną,
 • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych.


W pracowni oprócz komputerów dostępne są:

 • programator pamięci
 • programatory mikrokontrolerów
 • stacje lutownicze
 • oscyloskop

Opracowali: Marek Gieroń, Piotr Kalus

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP