Technik elektronik

Zajęcia przedmiotów zawodowych realizowane są w specjalistycznych pracowniach elektroniki i automatyki, w których istnieje możliwość zarówno przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych, jak i realizowania indywidualnych zainteresowań uczniów z zakresu elektroniki praktycznej.

CZAS TRWANIA:
5 lat

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu technik elektronik (symbol cyfrowy zawodu: 311408)

Technik elektronik to zawód przypisany do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM). W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje: ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie technik elektronik ma bardzo długą tradycję. Nauka w tym zawodzie trwa pięć lat. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie naszego Centrum. Jedynym elementem kształcenia , który odbywa się w podmiotach zewnętrznych (firmach) jest praktyka zawodowa (sumaryczne 280 godzin praktyki uczniowie zrealizują w dwóch etapach – w klasach III i IV). Praktyka zawodowa może być powiązana z projektami wymiany staży zagranicznych (obecnie program ERASMUS+ finansowany ze środków UE), co umożliwia jej odbycie także w podmiotach zagranicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:

 • montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 • wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 • uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 • demontowania i przygotowywania do recyclingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

2. w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:

 • użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 • konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

Charakteryzując bardziej szczegółowo posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektronik potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją techniczna,
 • rozpoznawać elementy elektroniczne,
 • odczytywać parametry elementów elektronicznych,
 • dobierać elementy elektroniczne do montażu,
 • wykonywać pomiarów wielkości elektrycznych,
 • czytać rysunki techniczne,
 • wykonywać rysunki techniczne,
 • montować układy elektroniczne,
 • lutować elementy elektroniczne w technologii THT,
 • lutować elementy elektroniczne w technologii SMD,
 • demontować elementy elektroniczne,
 • przygotowywać elementy i urządzenia elektroniczne do recyclingu,
 • uruchamiać układy elektroniczne w celach diagnostycznych,
 • regulować parametry pracy układów elektronicznych,
 • kontrolować poprawność montażu elementów i urządzeń elektronicznych,
 • usuwać usterki powstałe na etapie montażu,
 • wykonywać instalacje elektroniczne,
 • wyznaczać trasy przewodów,
 • wykonywać instalacje natynkową,
 • wykonywać instalację wtynkową,
 • podłączać urządzenia elektroniczne do instalacji zasilającej,
 • uruchamiać wykonane instalacje,
 • usuwać usterki powstałe na etapie montażu instalacji,
 • demontować instalacje elektroniczne,
 • przygotowywać elementy instalacji elektronicznych do recyclingu,
 • rozpoznawać i odczytywać oznaczenia kabli miedzianych i światłowodowych,
 • łączyć urządzenia elektroniczne przestrzegając norm i standardów,
 • konfigurować i regulować urządzenia elektroniczne,
 • przeprowadzać diagnostykę urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji,
 • konserwować urządzenia elektroniczne,
 • dokonywać przeglądów urządzeń elektronicznych,
 • dobierać narzędzia i przyrządy do wykonywania prac,
 • dobierać części i podzespoły do zaplanowanych napraw,
 • dokonywać napraw urządzeń,
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym w zakresie słownictwa specjalistycznego powiązanego z zawodem.

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Pomieszczenia te nie odbiegają standardem od pracowni szkolnych, które posiadają nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Czech.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. Nie tylko w formie montowni czy serwisu ale projektowania, prototypowania i produkcji. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość oraz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Szczególne zapotrzebowanie na technika elektronika jest w dziedzinie montażu elementów elektronicznych dla szeregu branż, instalacji gazowych, metrologii, urządzeń RTV i AGD. Jest on odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie może się zajmować serwisowaniem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych czy też wykonywać instalacje dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań oraz inne instalacje specjalistyczne wymagające nie tylko monterów ale osób sprawnie poruszających się w dziedzinie przeglądów, eksploatacji i serwisowania zarówno instalacji jak i urządzeń wchodzących w ich skład.

Wielu absolwentów technikum, którzy ukończyli kształcenie  w zawodzie technik elektronik kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobytą w naszym Centrum wiedzę.

Mirosław Uliczka, Marek Gieroń, Piotr Kalus

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP