Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie w trakcie nauki w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

CZAS TRWANIA:
5 lat

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (symbol cyfrowy zawodu 311930)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód przypisany do branży elektroenergetycznej (ELE). W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej posiada najkrótszą historię (jest to zawód, który pojawił się stosunkowo niedawno w katalogu zawodów szkolnictwa zawodowego/branżowego). Nauka w tym zawodzie trwa pięć lat. Od samego początku kształcenia praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa) realizowana jest w realnych warunkach pracy – w podmiotach zewnętrznych. W tym zakresie nasze Centrum ściśle współpracuje z trzema raciborskimi firmami działającymi od wielu lat na rynku OZE: SUNEX S.A., ENSOL Sp. z o.o., SGS-Service Sp. z o.o. Praktykę zawodową, której sumaryczny wymiar wynosi 280 godzin uczniowie realizują w dwóch etapach – w klasach III i IV. Wszystkie pozostałe przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i część praktycznych realizowane są w siedzibie naszego Centrum.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,

2. w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • monitorowania nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Charakteryzując bardziej szczegółowo, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z:

 • odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz instalacji z nimi współpracującymi,
 • prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej,
 • prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji OZE.

PRACOWNIE ZAWODOWE CENTRUM

W „Mechaniku”, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych i części praktycznych realizuje w nowoczesnej i doskonale wyposażonej pracowni specjalistycznej OZE. Pomieszczenie te nie odbiega standardem od pracowni szkolnych, które posiadają inne wiodące placówki oświatowe.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Polityka energetyczna Unii Europejskiej jednoznacznie wytycza kierunki i obszary zmian- w przypadku naszego kraju zmiany te musza zostać w najbliższych latach zintensyfikowane.

Typowymi miejscami pracy (działalności zarobkowej) dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą być:

 • firmy zajmujące się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii ,
 • własna działalność gospodarcza.

Absolwenci szkoły, którzy ukończyli kształcenie  w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobytą w naszym Centrum wiedzę ( m.in. na Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, gdzie wprowadzono kierunek: technologie energetyki odnawialnej).

Mirosław Uliczka, Janusz Matyja

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP