EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017:

  1. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku
  2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2019:

  1. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku
  2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH:

  1. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 – FORMUŁA 2017

  2. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 – FORMUŁA 2019

LISTA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODACH OKREŚLONYCH W KWALIFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO:

  1. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne – FORMUŁA 2019

 

DEKLARACJE DO POBRANIA :

Materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)