Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji K181  styczeń-luty  2018r. należy złożyć do
09 września 2017 r. u wicedyrektora Piotra Nachlika (pok. 23 budynek A).

Deklaracje składają również osoby, które nie zdały wcześniej danej kwalifikacji, w tym absolwenci!

Deklaracje do pobrania ze strony www.oke.jaworzno.pl (załącznik 3)

>> Komunikat dyrektora CKE

>> Komunikat o dostosowaniach

>> Zawody i kwalifikacje według podstawy programowej z 2017 r.


HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2018

SESJA STYCZEŃ – LUTY 2018

 Część pisemna egzaminu – 11 stycznia 2018 r. (czwartek) – wszystkie kwalifikacje

Część praktyczna egzaminu model „d” – dokumentacja  – 10 stycznia 2018 r. (środa).
Egzamin przeprowadzany jest dla kwalifikacji:  B.22,  E.18,  E.20,  E.24.

Część praktyczna egzaminu model „dk” – dokumentacja na komputerze dla kwalifikacji:

  • E.14   –   12-15 stycznia 2018 r.
  • E.19  –     15-18 stycznia 2018 r.
  • M.44 –     15-20 stycznia 2018 r.

Część praktyczna egzaminu model „wk” – wykonanie na komputerze dla kwalifikacji:

  • E.12   –   12-17  lutego 2018 r.
  • E.13 –      05-16  lutego 2018 r.

Część praktyczna egzaminu model „w” – wykonanie dla kwalifikacji:  B.21,  E.03,  E.06, E.07, E.08, M.19, M.20

–   22 – 31 stycznia 2018 r.  oraz  10 – 16 lutego 2018 r.


Prosimy o sprawdzanie  informacji dotyczących egzaminów zawodowych i matur na tablicy ogłoszeń w budynku głównym CKZiU nr 2  na 1 piętrze obok pokoju nauczycielskiego.

 

Do pobrania:

 

Sprawdź:

– Terminy nowych egzaminów zawodowych

 

Numery zawodów oraz kwalifikacje w zawodach

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

Zawód, numer zawoduOznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu
Technik elektronik
311408
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych - egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Technik elektryk
311303
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - egzamin po pierwszym semestrze klasy trzeciej
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych- egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Technik mechanik
311504
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Technik informatyk
351203
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - egzamin po drugim semestrze klasy drugiej
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Technik energetyk
311307
E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej- egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Technik mechatronik
311410
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin po pierwszym semestrze klasy trzeciej
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311930
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej
Ślusarz ZSZ
722204
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej
Elektryk ZSZ
741103
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - egzamin po pierwszym semestrze klasy trzeciej
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - egzamin po drugim semestrze klasy trzeciej