Elektromechanik

Elektromechanik (741201) należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.

CZAS TRWANIA:
3 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernik samochodowyBlacharz samochodowyMechanik-monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Charakterystyka zawodu elektromechanik (symbol cyfrowy zawodu: 741201)

Elektromechanik to zawód przypisany do branży elektroenergetycznej (ELE). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

W CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcenie w zawodzie elektromechanikodbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1 w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata). Wszystkie osoby kształcące się w tym zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie naszego Centrum , natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych.

Zadania zawodowe, które wykonuje elektromechanik związane są z wytwarzaniem, obsługą, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich pracą. Kompetencje zawodowe elektromechanika obejmują umiejętność konserwacji i naprawy maszyn elektrycznych, transformatorów, elektronarzędzi, urządzeń grzejnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, różnego rodzaju sprzętu AGD. Wiedza i umiejętności elektromechanika pozwalają określić stan techniczny urządzenia, wykonać czynności konserwacyjne, zlokalizować uszkodzenia i dokonać naprawy. Z uwagi na szeroki zakres prac, które może wykonywać elektromechanik rynek pracy poszukuje absolwentów szkoły branżowej kształcącej w tym zawodzie.

Posiadacz dyplomu zawodowy w zawodzie elektromechanik, w którym wyodrębniono kwalifikacje ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w rzeczywistych warunkach pracy powinien posiadać m.in. następujące umiejętności:

 • określać parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, przepisami i normami podczas prac montażowych, instalacyjnych i eksploatacyjnych,
 • przestrzegać zaleceń producenta podczas instalowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • stosować przepisy bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ppoż. oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy,
 • wskazać podstawowe rodzaje dokumentacji technicznej występującej w pracy na określonym stanowisku,
 • zainstalować maszyny i urządzenia elektryczne zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • uruchomić maszyny i urządzenia elektryczne oraz sprawdzić poprawność ich pracy,
 • wykonać przeglądy techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonać okresowych konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zlokalizować i usunąć drobne usterki w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
 • wykonać drobne prace podczas remontu maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonać regulacji parametrów aparatury sterującej i zabezpieczającej,
 • przygotować elementy i podzespoły do montażu,
 • wykonać montaż elementów i podzespołów zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • uruchomić zmontowane podzespoły i urządzenia elektryczne,
 • posłużyć się elektronarzędziami i narzędziami z napędem pneumatycznym,
 • odczytać schematy elektryczne ideowe i montażowe urządzeń,
 • przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac i usunąć zauważone usterki,
 • posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami, normami oraz przepisami budowy maszyn i urządzeń.

Branża elektroenergetyczna należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie. Elektromechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach branży elektrycznej jak i w innych podmiotach, gdzie istnieją stanowiska związane z szeroko rozumianą eksploatacją energii elektrycznej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Elektromechanicy są obecni praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych i usługowych, w których produkuje się i użytkuje i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie elektrycznej, elektromechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie na zawody podobne branżowo, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Mirosław Uliczka, Marcin Doczumiński

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP