MATURA 2021

Deklarację przystąpienia do matury w roku 2021 należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia

30 września 2020 roku.

Ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnej: 07 lutego 2021 r.

Deklarację  składają klasy 4 technikum T4 oraz 3 LOdD.

Wzór deklaracji Pobierz

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (dotyczy absolwentów, którzy podchodzą do egzaminu maturalnego po raz kolejny). Pobierz

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej i części pisemnej.

Przedmioty obowiązkowe to:

 • część ustna: j. polski (bez określania poziomu), j. obcy nowożytny (bez określania poziomu)
 • część pisemna: j. polski (poziom podstawowy), j. obcy nowożytny (poziom podstawowy – ten sam, co w części ustnej), matematyka (poziom podstawowy).

Absolwent obowiązkowo przystępuje do jednego egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.
Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

 

Maraton maturalny w 2021 roku rozpocznie się 4 maja. Potrwa do 20 maja. Na kiedy zaplanowano egzaminy z poszczególnych przedmiotów? Zobacz harmonogram matury 2021.

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja); termin dodatkowy: od 7 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja; termin dodatkowy: od 1 do 16 czerwca.

Egzamin ustny przeprowadzony jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna w terminie głównym: 

Maj 2021 Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr*
5 środa matematyka – pp historia muzyki – pr
6 czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 piątek język angielski – pr
język angielski – dj
filozofia -pr
10 poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 środa biologia – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13 czwartek geografia – pr język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14 piątek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
17 poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 środa informatyka – pr język włoski – pr
język włoski – dj
20 czwartek język mniejszości narodowych – pp język mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**Dodatkowe zadanie egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 5 lipca 2021 r.