Uczniowie „Mechanika” w III Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych

Uczniowie „Mechanika” w III Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych

Uczniowie CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu Piotr Detyna i Adam Zamkotowicz pod opieką Jana Kozyry brali udział III Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego które odbyły się w w dniach 28-29 maja 2022 w Łodzi.

Organizatorem zawodów była Politechnika Łódzka oraz Partnerzy – Uczelnie Wyższe: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska.

Zawody algorytmiczne odbywały się w trzech etapach:

a) etap lokalny w trybie zdalnym który odbył się w dniach 01.03.2022 – 14.03.2022 r.;
b) etap regionalny, stacjonarny organizowany przez Politechnikę Wrocławską 22.04.2022 r.
c) etap ogólnokrajowy, stacjonarny – finał (organizowany przez Partnera Wiodącego -Politechnikę Łódzką).

Podczas każdego etapu zawodów zespoły musiały rozwiązać 6 zadań z programowania  zainstalowanym kompilatorem C++, interpreterem języka Python 3 oraz oprogramowaniem Code::Blocks i PyCharm.

Nasi uczniowie po przejściu etapu lokalnego uzyskali kwalifikację do etapu regionalnego który odbył się na Politechnice Wrocławskiej gdzie zajęli wysokie trzecie miejsce, tym samym kwalifikując się do finału ogólnopolskiego. Podczas zmagań finałowych zajęli miejsce dziewiąte co jest bardzo dobrym wynikiem.

Warto zaznaczyć, że zajęcia z projektu CMI z algorytmiki, programowania i robotyki odbywały się każdego tygodnia w naszej szkole w formie kółek informatycznych.