Bez odpowiedzialności nie ma wolności – zajęcia wychowawcze w Zakładzie Karnym w Raciborzu

Bez odpowiedzialności nie ma wolności – zajęcia wychowawcze w Zakładzie Karnym w Raciborzu

Trudno oswoić się z myślą, że spędzamy w więzieniu kilka dni. Miesiące pobytu, czy kara roku pozbawienia wolności jest czymś trudnym do wyobrażenia. Wyrok kilkuletni jest nie do zniesienia. Każdy następny rok więzienia odciska nieodwracalne skutki. Jesteśmy zależni od innych, wiele zależy od przełożonych. W drzwiach celi nie ma klamek, wokół są wysokie mury, kraty i zasieki.
Na posterunkach czuwają uzbrojeni strażnicy. Każdy dzień jest bezwzględną izolacją od tego wszystkiego co jest dla nas najważniejsze.

Z tego typu rzeczywistością spotkali się uczniowie klasy 3iT, którzy 2 czerwca 2022r. odwiedzili raciborską jednostkę penitencjarną.
Celem wizyty było pokazanie, że bez odpowiedzialności nie ma wolności. Każde zachowanie przynosi określone skutki. Stosując alkohol, dopalacze, czy inne środki odurzające przyjdzie im za to „zapłacić”. Możemy doprowadzić do tego, że spędzimy część życia w warunkach izolacji więziennej. Nadużywając alkoholu, regularnie ćpając przekraczamy normy prawne, krzywdzimy innych i tak naprawdę siebie samych. Podczas spotkania uczniowie zobaczyli, że nie trzeba być groźnym przestępcą, by trafić „za kratki”. To także łamanie przyjętych norm i zasad w życiu codziennym jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, znęcanie się psychicznie nad bliskim, rozpowszechnianie obraźliwych treści itp.
Była to dobra lekcja życia pokazująca, że bez odpowiedzialności nie ma wolności.

Wyjście miało również cel zawodoznawczy. Funkcjonariusze opowiedzieli o przebiegu procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Zakładzie Karnym. Podkreślili, że służba umożliwia podnoszenie kompetencji i rozwój osobisty. Dali młodzieży informację o stanowiskach pracy w służbie cywilnej i mundurowej w ZK. Poinformowali o możliwości podjęcia studiów na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie zostaną przygotowani do pełnienia funkcji funkcjonariusza więziennictwa oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Studia te wliczają się do stażu pracy, który w służbach mundurowych jest krótszy niż w innych zawodach.

 

BB/JB