ARS, czyli jak dbać o miłość

ARS, czyli jak dbać o miłość

CKZiU nr 2 „Mechanik” zrealizował program edukacyjny ARS, czyli jak dbać o miłość. Programem zostali objęci uczniowie naszej szkoły, z klas 2dB i 2cT. Głównym celem programu było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych. W trakcie realizacji programu skupiliśmy się na pokazaniu młodzieży skutków stosowania tych substancji w szczególności w kontekście pełnienia przyszłych ról rodzicielskich. Ponadto chcieliśmy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych.

Wykład prowadzony był przez specjalistów do spraw uzależnień i zawierał treści dotyczące budowania relacji między ludzkich:

a) życie i zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości;

– życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
– substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego co obiecują tylko powodują problemy.

b) używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość, zaburzyć relacje między ludźmi;

– substancje psychoaktywne niszczą miłość;
– substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

c) substancje psychoaktywne, a zdrowie prokreacyjne. Wpływ substancji psychoaktywnyh na rozwój zarodka i płodu;

– substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży powodują szereg zaburzeń wad rozwojowych u dziecka;
– miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

Nasza inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży. W opinii uczniów przekazywane treści były bardzo interesujące, potrzebne i dawały wiele do myślenia.

Beata Brzozowska