SPOTKANIA Z POLICJANTAMI – lekcje na temat odpowiedzialności

SPOTKANIA Z POLICJANTAMI – lekcje na temat odpowiedzialności

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych zorganizowaliśmy dla uczniów I klas zajęcia z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
Podczas spotkania policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii oraz Ruchu Drogowego wyjaśnili, kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. Dodatkowo omówili konsekwencje wynikające z popełnienia czynów zabronionych. Zwrócili szczególną uwagę na skutki przestępstw komunikacyjnych, potrzebę bezpiecznego zachowania na drodze. Zagadnienia podejmowane podczas spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Świadczą o tym liczne zapytania kierowane do funkcjonariuszy policji.

Jesteśmy przekonani, że tego typu zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu świadomości odnośnie skutków zachowań ryzykownych i przestępczych, a przede wszystkim kształtują poczucie odpowiedzialności wśród naszych uczniów.

Beata Brzozowska