Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Miniony tydzień (16.10.-20.10.2017) dla doradców zawodowych upłynął pod hasłem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Temat tegorocznego OTK brzmi: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Z tej okazji przygotowano szereg działań, warsztatów a w szkole pojawiło się sporo zaproszonych specjalistów, ekspertów z zakresu poradnictwa zawodowego.

W poniedziałek 16.10.2017 gościliśmy doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej, którzy zaproponowali uczniom warsztaty ekonomicznej gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Motywem przewodnim zajęć była gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Gra promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę.

„Chłopska Szkoła Biznesu” wzbudziła w „Mechaniku” wiele pozytywnych emocji. Młodzież z wielkim zaangażowaniem prowadziła negocjacje biznesowe. Okazało się, że drzemie w naszej młodzieży duch przedsiębiorczości.

We wtorek 17.10.2017 r. dla uczniów klas: IV d T i IV f T odbyło się spotkanie informacyjne w Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu. Funkcjonariusze Straży Granicznej zaprosili uczniów „Mechanika” w związku ze wznowieniem naboru dla kandydatów do służby w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu. Młodzież wysłuchała interesującej prelekcji dotyczącej struktury organizacyjnej placówki, wzięła udział w pokazie z udziałem psa służbowego Straży Granicznej wyszkolonego do wykrywania narkotyków oraz weszła na strzelnicę.

Środa 18.10.2017r. upłynęła na warsztatach poprowadzonych przez Panią Agnieszkę Szefer
z programu Gumtree „Start do kariery”. Prowadząca wzbudziła zainteresowanie młodzieży wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Uczniowie za pomocą swoich smartfonów wzięli udział w interaktywnym quizie, gdzie oprócz wiedzy na temat doradztwa zawodowego liczył się refleks.

W czwartek 19.10.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ofert zatrudnienia w ramach sieci EURES. Spotkanie poprowadziła p. Monika Goworek (OHP Katowice) wraz z p. Katarzyną Kozdębą z Punktu Pośrednictwa Pracy w Raciborzu.
Sieć EURES została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Wszystkie działania skierowane do młodzieży naszej szkoły w ramach OTK miały na celu pomoc
w bezproblemowym wejściu na rynek pracy.

Iwona Brzoska