SOCIAL INNOVATION RELAY

SOCIAL INNOVATION RELAY

SOCIAL INNOVATION RELAY to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną. Grupa naszych uczniów z klasy 2dT postanowiła zmierzyć się z zadaniem i wziąć udział 
w konkursie. Projekt jest kilkuetapowy. W pierwszym etapie uczniowie zdobywają wiedzę 
o innowacjach społecznych i przedsiębiorczości społecznej, po czym opracowują swój pomysł na innowację społeczną. W celu poznania przedsiębiorczości społecznej w poniedziałek 6 marca, 
w ramach współpracy z raciborskim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz CRiS Rybnik, nasi uczniowie oraz uczniowie ZSE w Raciborzu wzięli udział w warsztatach biznesowych, które miały na celu przybliżenie zasad funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej. Odwiedzili sklep charytatywny „Dobry Duch” oraz kawiarnię „Horyzonty Kultury”, działającej w ramach spółdzielni socjalnej. Mieli okazję zadać pytania twórcom tych miejsc. Wyjazd oprócz zdobycia wiedzy miał na celu integrację uczniów z dwóch szkół średnich oraz przybliżenie zasad zdrowej konkurencji i gry fair play.