Finał IV Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych

Finał IV Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych

W dniach 27 i 28 maja odbył się finał IV Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zawody zostały przeprowadzone w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej. W finale wzięło udział 46 najlepszych zespołów z całego kraju, podzielone na 3 kategorie wiekowe. Nasi uczniowie Piotr Detyna i Adam Zamkotowicz w najtrudniejszej kategorii zdobyli 14 miejsce. 

Piotr Detyna i Adam Zamkotowicz to dwójka zdolnych uczniów technikum informatycznego, których opiekunem jest nauczyciel Jan Kozyra. Zwycięska drużyna musiała przejść etap lokalny i regionalny. Etap regionalny obejmujący województwo śląskie, opolskie i dolnośląskie, został przeprowadzony 21 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej. Uczniowie z „Mechanika” zajęli tam trzecie miejsce awansując do finału. Na poszczególnych etapach Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych należało rozwiązać zadania algorytmiczne opracowane przez wykładowców patronackich uczelni o poziomie trudności wykraczającym poza standardowy program nauczania informatyki w szkole średniej. Podczas finałów uczestnicy przez dwa dni zmagali się z bardzo trudnymi wyzwaniami programistycznymi. Wymagane było opracowanie algorytmu i zaimplementowanie go w języku programowania C++ lub Python. Przy punktacji brana była pod uwagę poprawność działania programu oraz jego optymalizacja czasowa i pamięciowa.

Organizatorem  zawodów  była  Politechnika  Łódzka oraz  Partnerzy – Uczelnie Wyższe: Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie,  Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

 Jan Kozyra