Nasza szkoła na łamach „Tygodnika Krótkofalowca”

Nasza szkoła na łamach „Tygodnika Krótkofalowca”

Na łamach „Tygodnika Krótkofalowca”  ukazał się artykuł na temat radiostacji okolicznościowej pracującej z okazji 70 lecia „Mechanika”:

STACJA OKOLICZNOŚCIOWA 3Z70M

30 września 2017 r. z okazji siedemdziesiątej rocznicy „Mechanika”, rozpoczęła pracę stacja okolicznościowa 3Z70M. „Mechanik”, to średnia szkoła techniczna, która 70 lat temu powstała w Raciborzu. Uczy się w niej ponad 800 uczniów i zatrudnionych jest prawie 100 nauczycieli. Od 2015 roku pełna nazwa szkoły brzmi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Mechanik”. Nauka odbywa się na kierunkach: technik mechanik, elektronik, elektryk, mechatronik, informatyk, teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szkoła branżowa kształci w kierunkach: ślusarz, elektryk, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających i mechanik pojazdów samochodowych. W sobotę 30 września 2017 r. w murach szkoły spotkali się absolwenci, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście. Przy radiostacji okolicznościowej dyżurowali młodzi adepci sztuki krótkofalarskiej, którzy rozpoczęli szkolenie operatorskie. Pod znakiem okolicznościowym w pasmach 40 i 80 metrów nawiązano łączność z krótkofalowcami z Niemiec, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Estonii oraz Polski. Operatorzy zagraniczni i polscy przekazali najlepsze życzenia z okazji jubileuszu. W czasie pracy stacji krótkofalowcy z klubów SP9PRR oraz SP 9-31044 zaprezentowali dyplomy i puchary zdobyte w zawodach i konkursach krótkofalarskich. Praca stacji okolicznościowej możliwa jest dzięki absolwentom „Mechanika”, którzy od 2008 roku prężnie działają w klubie krótkofalowców SP9PRR. W imieniu członków klubu SP9PRR oraz własnym zapraszam do prowadzenia łączności ze stacją okolicznościową.

tekst i zdjęcia: Franciszek SQ9NFB