Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

13 października 2017 roku w CKZiU nr 2 „Mechanik” o godz.13,00 odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów, udział wzięli goście z Niemiec z partnerskiej szkoły w Brunszwiku oraz przewodnicząca Rady Rodziców.
Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy tym samym oficjalnie wkroczyli w szeregi uczniów naszej szkoły.
Następnie pan dyrektor Sławomir Janowski złożył życzenia i podziękowania swoim współpracownikom za włożony wkład pracy, szczególnie w organizację i przebieg obchodów jubileuszowych naszej szkoły. W podziękowaniach wspomniał także o uczniach i ich zaangażowaniu w tak ważnym wydarzeniu jakim był Jubileusz 70 lecia „Mechanika”. W swoim przemówieniu dyrektor zwrócił uwagę na trudności z jakimi borykają się na co dzień nauczyciele oraz pracownicy szkoły i życzył wszystkim wytrwałości i sukcesów w wykonywanej pracy.
W dalszej części akademii głos zabrał zastępca przewodniczącego samorządu – Aron Bulenda, który wyraził refleksję na temat roli nauczyciela w życiu młodego człowieka i złożył życzenia, kończąc słowami Ojca Pio: Nie każdy dzień może być dobry, ale w każdym dniu znajdzie się coś dobrego…
Zostały także wręczone sympatyczne upominki, przygotowane przez Samorząd Szkolny wraz z opiekunem panią Patrycją Sergiel- pamiątkowe kalendarze ze zdjęciem pracowników szkoły oraz jubileuszowym breloczkiem. Dziękujemy!
Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są Nagrody Starosty i Dyrektora Szkoły.

W tym roku uhonorowani Nagrodą Starosty zostali: dyrektor szkoły Sławomir Janowski oraz Beata Brzozowska, Patrycja Sergiel i Piotr Swoboda.

Natomiast wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali:
• Blacha Małgorzata
• Bończyk Joanna
• Cyron Dorota
• Gargulińska Elżbieta
• Gieroń Małgorzata
• Głogiewicz Teresa
• Gołębiowska Katarzyna
• Jończyk Małgorzata
• Kerlin Eleonora
• Koczy Katarzyna
• Kowalska Teresa
• Krajewska Aldona
• Leśniok Krystyna
• Libowski Danuta
• Nowak – Malcherek Anna
• Piwowar Aleksandra
• Reichel Teresa
• Różalska Małgorzata
• Szajnowska Agnieszka
• Znańska Ilona
• Bezkorowajny Czesław
• Bydłowski Józef
• Klobuczek Marek
• Kuczyński Andrzej
• Kuźmiński Szymon
• Nachlik Piotr
• Świętek Rajmund
Nagrodzone osoby otrzymały z rąk dyrektora list gratulacyjny, a przewodniczący samorządu Patryk Buchcik oraz Izabela Utrata wręczali kwiaty. Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy!

Całą uroczystość dokumentowali nasi szkolni fotoreporterzy: Tomczak Kacper i Grzegorczyk Patryk pod opieką Piotra Swobody.

Aleksandra Piwowar
zdjęcia: Kacper Tomczak i Patryk Grzegorczyk