Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej a „Mechanikiem”

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej a „Mechanikiem”

25 kwietnia 2016 roku w obecności wicestarosty powiatu raciborskiego – Pana Marka Kurpisa, dyrekcji szkoły oraz uczniów klasy 1b i 2e technikum, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej a „Mechanikiem”. Ze strony uczelni porozumienie podpisała Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO, natomiast naszą szkołę reprezentował dyrektor dr Sławomir Janowski.

Umowa określa warunki współpracy pomiędzy Stronami w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorsko-informacyjnej oraz zasady współpracy w ramach patronatu nad klasami kształcącymi w zawodzie technik elektryk. Porozumienie ma również na celu podjęcie działań w kierunku zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką Politechniki Opolskiej a społecznością Centrum.

Inicjatorami działań i koordynatorami odpowiedzialnymi za realizację porozumienia są:

– ze strony Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. Politechniki Opolskiej
– ze strony Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 – mgr inż. Marcin Doczumiński
prywatnie koledzy ze studiów.

 

Pracownik Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej Pan mgr Tomasz Ciecierski, przedstawił młodzieży biorącej udział w spotkaniu możliwości i ofertę edukacyjną Politechniki Opolskiej w prezentacji  „Dlaczego warto zostać inżynierem?”.

Najważniejszym aspektem współpracy pomiędzy Stronami, poza promocją szkół, jest pokazanie młodzieży, dlaczego warto uczyć się na kierunkach technicznych (w poszukiwanych na rynku pracy zawodach branży elektrycznej) zarówno na poziomie szkoły średniej jak i wyższej. Mamy nadzieję, że grupa docelowa porozumienia skorzysta z możliwości, jakie określa umowa i w przyszłości zasili szeregi kadry technicznej i inżynierskiej, której na polskim i europejskim rynku pracy bardzo brakuje.

 

Marcin Doczumiński
zdjęcia: Adam Figiel, 1c T