Wizyta terapeutów uzależnień w  „Mechaniku”

Wizyta terapeutów uzależnień w „Mechaniku”

Wiedząc jak niebezpieczne jest stosowanie różnego rodzaju środków psychoaktywnych wśród młodzieży, zaprosiliśmy do naszej szkoły specjalistów z Ośrodka i Poradni dla Uzależnionej Młodzieży w Gliwicach. Terapeuci w trakcie zajęć profilaktycznych opowiedzieli o swoich wieloletnich doświadczeniach w codziennej pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie spotkań uświadamiali, że większość początkujących narkomanów zażywa z pozoru niegroźne substancje odurzające, sądząc że w pełni kontrolują ich spożywanie. I nikt z nich nigdy nie przypuszczał, że „wylądują na odwyku”. Przede wszystkim nikt nie spodziewał się tych najbardziej drastycznych skutków „ćpania”. Nawet śmierci. Każdego roku w Polsce umiera ok 200 osób z powodu przedawkowania lub zatrucia się różnego rodzaju narkotykami.

Przez dwa dni uczniowie 20 klas byli edukowani z zakresu profilaktyki uzależnień. Organizując tego typu zajęcia, przyświecał nam jeden cel: rozbudzić świadomość zagrożeń płynących z kontaktu i zażywania narkotyków. Ale przede wszystkim zależało nam na zbudowaniu asertywnych postaw, pomagających podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje w kontekście wpływu grup rówieśniczych i samego kontaktu z narkotykami.

BB

A jak zajęcia odbierali nasi uczniowie?

Zajęcia były bardzo ciekawe. Zaprezentowane przez specjalistów podejście do używek było życiowe. Przekaz był ciepły i pełen troski o nas. Pozostaną w mojej głowie słowa:
„Wiem, że młodzież próbuje, będziecie kuszeni, ale to do Was mówimy i Was prosimy – uważajcie na siebie”. Nie marnujcie swojego cennego życia”. Specjaliści byli bardzo charyzmatyczni i wszyscy bardzo chętnie brali udział w zajęciach. Oceniam zajęcia bardzo pozytywnie.

Filip

Naszym zdaniem zajęcia z profilaktyki powinny być częściej realizowane w szkole, ponieważ informują młodych ludzi o złych skutkach zażywania różnych używek. Pan, który prowadził zajęcia, bardzo profesjonalnie przybliżył nam działanie różnych substancji i jakie konsekwencje niesie ich zażywanie. Opowiadał, jak trudne przypadki spotkał w swojej karierze i wyjaśnił, że do momentu, kiedy taki człowiek nie zrozumie sam, że jest uzależniony, nie można mu pomóc. Mamy nadzieję że w naszej szkole częściej będą prowadzone takie zajęcia.

Miłosz i Bartek

Uważam, że takie zajęcia są potrzebne, żeby uświadomić młodych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z używkami i alkoholem, jak powinni zareagować w sytuacji, która ich może spotkać w życiu. Należy rozmawiać o kulturze spożywania alkoholu. Bardzo ważne jest, by wiedzieć, jakie skutki niesie za sobą spożywanie alkoholu.

Bryan