Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię. Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Poczdamie

Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię. Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Poczdamie

Grupa uczniów naszej szkoły: Agnieszka Wilczek, Grzegorz Fiołka oraz Krzysztof Płaczek wraz z naszym nauczycielem a zarazem prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej drem Piotrem Sputem, bierze od ponad roku udział, wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami z wielu europejskich państw, w kilku dużych projektach historycznych, których realizacja zaplanowana jest na lata 2020-2025. Warto dodać, że uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły od lat uczestniczą w wielu projektach podejmowanych przez TMZR. Od wielu lat w projektach biorą też udział pracownicy raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – mgr Sonia Ciupke i dr Renata Sput. Warto dodać, że obie instytucje – PWSZ i TMZR wiąże od kilkunastu lat umowa o współpracy. Dotyczy to także naszego CKZiU nr 2 „Mechanik”.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej od wielu lat prowadzi wspólne badania historyczne z wieloma zaprzyjaźnionymi miastami z całej Europy. Najwcześniej współpracę nawiązano z miastem Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Leverkusen jest miastem partnerskim Raciborza od roku 2002. Początki współpracy TMZR oraz OGV (Towarzystwo Historyczne z Leverkusen) sięgają 2005 roku. 12 września 2006 roku podpisano pomiędzy dwoma towarzystwami historycznymi deklarację partnerstwa.

W latach 2020-2023 realizujemy zatwierdzony i dofinansowany przez UE Projekt europejski w ramach programu Erasmus + Antrags-Nr.: 2020-1-DE02-KA204-007747; Projekttitel: StadtRäume. „Eine europäische Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 als multilingualer und variabler Filmbaukasten“ („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”). Projekt dostał dofinansowanie główne w wysokości ponad 448 000 euro oraz drobniejsze dofinansowania z innych źródeł (w sumie ok. 700 000 euro).

Spotkanie w Poczdamie 24-28 marca 2022

W ramach wspomnianego wyżej projektu, w dniach od 24 do 28 marca, spora grupa raciborzan, w tym nauczyciel i uczniowie z naszej szkoły, pojechali na workshop do Poczdamu i Schwedt nad Odrą, gdzie na kilku konferencjach przedstawiano materiały archiwalne i dotychczas zebrane pamiątki historyczne do planowanych filmów, wystaw i publikacji zwartych.

W warsztatach brali udział członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej (dr Renata Sput z PWSZ Racibórz oraz koordynator projektu ze strony Raciborza dr Piotr Sput), Członkowie Stowarzyszenia Odra 45 (Anna Musiał oraz Robert Lasak) oraz dyrektor Muzeum w Raciborzu Romuald Turakiewicz. Grupę młodzieżową tworzyli uczniowie CKZiU nr 2 w Raciborzu: Agnieszka Wilczek z klasy IV c T, Grzegorz Fiołka z klasy III k T oraz Krzysztof Płaczek z klasy II d T.

We wspomnianym przedsięwzięciu od początku biorą udział przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich, historycy z miejscowych uczelni, przedstawiciele współpracujących towarzystw historycznych oraz muzeów z miast; Bracknell z Anglii, Jülich, Leverkusen i Schwedt z Niemiec, Raciborza, Lublany ze Słowenii, Oulu z Finlandii i Villenueve d’ Ascq z Francji. Z większością tych organizacji raciborzanie, także uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, wraz z członkami TMZR, PWSZ oraz Urzędem Miasta Racibórz, współpracuje już od wielu lat.

Grupa raciborska przyjechała do hotelu w Poczdamie w czwartkowe popołudnie. Po przyjeździe wszystkich partnerów odbyła się konferencja plenarna oraz uroczysta kolacja. W dniach następnych odbyliśmy szereg konferencji i narad wspólnych oraz w grupach roboczych (dotyczących Public relations (PR), treści wystaw, publikacji i filmów, finansów, realizacji filmów, obradowały też grupa młodzieżowa oraz informatyczna).

W sobotę zwiedziliśmy m.in. miasto partnerskie Schwedt nad Odrą, muzeum tabaki, muzeum żydowskie, teatr w Schwedt, wybudowany na gruzach dawnego zamku Hohenzollernów, piękne tereny zalewowe nad Odrą.

Niedziela była dniem pracy w grupach tematycznych oraz zwiedzania poczdamskich kościołów, pałacy, m.in. słynnego Sanssouci Fryderyka II oraz kilku innych budowli. Odwiedziliśmy też słynną willę w Wannsee, w której w styczniu 1942 roku odbyła się konferencja, na której postanowiono o sposobie ludobójstwie europejskich Żydów.

W poniedziałek wczesnym rankiem, pełni wrażeń, pojechaliśmy do domu.

W ramach obecnie realizowanego projektu („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej, jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”) planujemy zrealizować kilkadziesiąt filmów dokumentalnych (w tym ok. dziesięciu filmów o Raciborzu) w kilku językach, dotyczących międzywojennej historii, polityki, życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego naszych miast, kilku wystaw i publikacji zwartej. Plonem innych projektów będą zasoby internetowe, artykuły, wydawnictwa zwarte, wystawy i inne, przedstawiające szeroko rozumianą historię i kulturę międzywojenną naszych miast i krajów.

W lipcu tego roku spotkamy się ponownie w mieście partnerskim Villenueve d’ Ascq z Francji. W październiku 2022 roku planujemy duże, kilkudniowe spotkanie (workshop) w Raciborzu, na które przyjadą przedstawiciele wszystkich partnerskich miast. Grupa młodzieżowa z naszej szkoły, Towarzystwo Miłośni Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie Odra 1945 oraz raciborska PWSZ będą czynnie uczestniczyć w planowanym spotkaniu oraz sprawować honory gospodarza spotkania. Planowany workshop i spotkania będą przeprowadzone w instytucjach kulturalnych naszego miasta oraz innych centrach kongresowo-hotelowych w okolicy. O wszystkich przedsięwzięciach, spotkaniach, warsztatach będziemy informować społeczność szkolną na bieżąco.

Piotr Sput