Politechnika Śląska w „Mechaniku”

Politechnika Śląska w „Mechaniku”

Nasi Goście:

Prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Tadeusz Kruczek,
Mgr inż. Karolina Zaik,

Katedra Techniki Cieplnej
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej.

W dniu 28 marca 2022 nasze Centrum odwiedzili Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Prof. Tadeusz Kruczek, w swoim wystąpieniu, przedstawił aktualną pozycję w rankingu uczelni. Politechnika Śląska w Gliwicach znalazła się w tym zestawieniu w gronie 10 najlepszych uczelni wyższych w Polsce zdobywając prestiżowy status Uczelni Badawczej. Następnym elementem prezentacji było przedstawienie kierunków kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a zwłaszcza specjalności: Energetyka i  Modelowanie Komputerowe.

Pani Karolina Zaik (Doktorantka w Katedrze Techniki Cieplnej) przedstawiła uczniom ścieżkę kształcenia studentów w oparciu o własne CV oraz zarysowała problematykę związaną z aktualnymi badaniami nad produkcją wodoru drogą elektrolizy.

Prezentując kierunki kształcenia Wydziału  przedstawiono obszary zdobywanej wiedzy oraz potencjalne miejsca i charakter wykonywanej pracy po ukończeniu studiów.

Wizyta ta miała charakter informacyjny dla osób planujących kontynuację nauki w szkole wyższej. Była ona także promocją Uczelni mającą na celu zachęcenie naszych uczniów do wyboru studiów na prezentowanym Wydziale.

W drugiej części wizyty, po zakończeniu spotkania z młodzieżą, goście zapoznali się
z wyposażeniem dydaktycznym Mechanika. W zgodnej opinii Pana profesora T.Kruczka
i Pani mgr inż. K.Zaik nasze zaplecze techniczno-dydaktyczne (pod względem jakościowym i ilościowym) spełnia wszelkie standardy XXI wieku.

Zakończeniem spotkania było wyrażenie woli nawiązania współpracy w obszarze  objęcia przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Śląskiej opieki naukowo-dydaktycznej nad klasami Technikum nr 4 kształcącymi się w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Tadeusz Kruczek,
Mirosław Uliczka.