Międzynarodowy Dzień Mediacji w raciborskim „Mechaniku”

Międzynarodowy Dzień Mediacji w raciborskim „Mechaniku”

25 października 2021r.w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Dzięki spotkaniu z Panią Małgorzatą Romańczuk, która pracuje jako mediator przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, czym jest mediacja. Przede wszystkim zostały zaprezentowane korzyści z niej wynikające. Tego typu rozwiązanie daje szansę porozumienia i pojednania stron konfliktu, doprowadzenia do polubownych rozwiązań, ograniczenia kosztów sądowych oraz skrócenia czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia konfliktu. Po zakończeniu spotkania uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że przekazana wiedza była interesująca i pokazała szersze spojrzenie na kontekst rozwiązywania konfliktów międzyludzkich.

BB