BOSKA LEKCJA NA OLIMPIE

BOSKA LEKCJA NA OLIMPIE

29 października w klasie 1dT podczas zajęć języka polskiego odbyła się uczta bogów greckich. Wspólnie z klasą przypomnieliśmy sobie najważniejsze historie o antycznych bogach i bohaterach w oparciu o „Mitologię” Jana Parandowskiego. Jak twierdzili badacze świata starożytnego, dzięki poznawaniu tych treści „nie tylko można się czegoś nauczyć, ale można się też przy nich czymś stać”.

Do spotkania przygotowaliśmy się już wcześniej, każdy z nas przebrał się za wybraną postać z mitologii i o niej opowiadał, pokazywał jej atrybuty, wchodził w dyskusje z członkami swojej rodziny. Tytułowy Olimp, czyli sala numer 52, została na tę okazję stosownie przygotowana. Prowadzący spotkanie zaczął wywoływać każdego z nas, wówczas następowała autoprezentacja wszystkich uczestników. Pozostali mieli wtedy okazję, by dowiedzieć się różnych interesujących informacji na temat bogów, herosów i bohaterów greckich. Po zakończonej prezentacji nadszedł czas na ucztę, piliśmy nektar i jedliśmy ambrozję w postaci pysznych wypieków. Nawet Dionizos wpadł ze swoim magicznym trunkiem (sokiem truskawkowym). Całość zakończyła się sukcesem, ponieważ udało się nam połączyć naukę z kreatywną zabawą i integracją.

Krzysztof Swoboda