Z wizytą w lokalnej stacji radiowej

Z wizytą w lokalnej stacji radiowej

26 października razem z pozostałymi redaktorami szkolnej gazetki „Mechanik” mieliśmy możliwość poznać zawód dziennikarza z innej perspektywy, ponieważ wspólnie z naszymi opiekunkami odwiedziliśmy Radio Vanessa FM. Podczas wizyty poznaliśmy specyfikę pracy radiowca, zdobyliśmy wiedzę na temat reklam radiowych, poznaliśmy zadania redaktora naczelnego, a także pozostałych pracowników stacji, którzy opowiedzieli nam o swoich obowiązkach zarówno w terenie, jak i za biurkiem. Mieliśmy też możliwość dokładnie zobaczyć, w jaki sposób odbywają się transmisje na żywo. Poznaliśmy również historię stacji, jej gości i pracowników. Osobiście jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w wyjściu, które miało nam przybliżyć tajemnice pracy redaktorów i dziennikarzy.

Tomasz Marek i Robert Ryborz