Egzamin zawodowy – wyniki

Egzamin zawodowy – wyniki

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 będą dostępne 31 marca 2021r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ: https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl.

O terminie i formie przekazania świadectw i dyplomów poinformuję poprzez e-dziennik.

dr Sławomir Janowski – dyrektor Centrum