WAŻNY KOMUNIKAT!!!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

W związku z obowiązującym od 29 marca 2021r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 561) informuję:

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. zajęcia praktyczne klas 1aB; 2aB i 2eB – operatorzy CNC oraz 2aT i 3aT  (technik mechanik) będą odbywać się w trybie zdalnym.

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie klasy 2gT i 3aT (technik OZE) nie odbywają zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Informacja MEN

dr Sławomir Janowski – dyrektor Centrum